Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Overloop-incontinentie (druppel-incontinentie)


Geen of onvoldoende vermogen om de urine op te houden, waardoor onwillekeurige urine-lozingen (= mictio involuntario) plaatsvinden.

Men spreekt van urine-incontinentie wanneer iemand tenminste 2 x per maand ongewild urine verliest.
Overloop- of druppel-incontientie komt vooral voor op oudere leeftijd.

Als de urine alleen afloopt bij volle blaas, wordt gesproken van actieve of intermitterende urine-incontinentie. Als er voortdurend urine lekt wordt van passieve of permanente urine-incontinentie gesproken.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Ongewild druppelsgewijs lekken van urine.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Stoornissen in de urinewegen, als gevolg van een een verstoorde blaassluitspier- of mictie-reflex en verzwakte bekkenbodem-spieren, waardoor
de blaas overrekt wordt en de urine-opslagcapaciteit is verminderd. Hierdoor loopt de blaas als het ware over.
Overloop-incontinentie komt ook voor bij vernauwing van de pisbuis, vergrote prostaat, nierstenen en tumoren.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- verblijfskatheter of dagelijkse catheterisatie, oefeningen
- urine-incontinetie-middelen ter verbetering van de urine-uitstroom
(zie ook hieronder), o.a. alfuzosine (Xatral®), prazosine (Minipress®), tamsulosine (Omnic®) en terazosine (Hytrin®)
- operatie

Terug naar urine-incontinentie

Recept-medicijnen
Alfuzosine Tabletten (generiek)
Hytrin®
Mapelor®
Omnic®
Prosthon®
Protam®
Sebrane®
Silodosine Capsules
Silodyx®
Talpro®
Taluso®
Tamagsyn®
Tamsuda®
Tamsulosine Capsules (generiek)
Terazosine Tabletten (generiek)
Urorec®
Xatral®