Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

SARS (atypische long-ontsteking/pulmonitis, Severe Acute Respiratory Syndrome, ernstig acuut luchtweg syndroom)


Ernstige besmettelijke long-ontsteking (= pneumonie).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- zere keel
- hoofdpijn
- hoge koorts
- (ernstige) ademhalingsproblemen

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Er bestaat nog steeds (mei 2003) geen zekerheid over de identiteit van het virus dat SARS veroorzaakt. Mogelijk speelt besmetting met een gemuteerd corona-virus (= verkoudheidsvirus) een rol.

Besmetting met het SARS- virus vindt vooral plaats door nauw lichamelijk contact, slijm- en speekselcontact, en/of inademing van besmette druppeltjes in de uitademingslucht van een besmet iemand.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- antivirale middelen (zie hieronder).
- ondersteunende behandeling: extra-zuurstof, kunstmatige voeding en ribavirine, op eigen kracht de ziekte te boven zien te komen.
- vaccin: mogelijk komt er binnen redelijke tijd (2003) een vaccin tegen SARS in de handel.

Terug naar long-ontsteking

Verdere informatie: www.minvws.nl
Recept-medicijnen
Boceprevir Capsules
Copegus®
Dasabuvir Tabletten
Exviera®
Incivo®
Olysio®
Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir Tabletten
Rebetol® (EU)
Simeprevir Capsules
Sofosbuvir Tabletten
Sovaldi®
Telaprevir Tabletten
Victrelis®
Viekirax®
Virazole®