Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Polio (kinderverlamming, poliomyelitis)


Acute virus-ontsteking van de grijze stof van het centrale zenuwstelselde (hersenen en ruggenmerg ) met name bij kinderen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Aanvankelijk (= initiŰle fase) o.a. verkoudheid (vaak het eerste verschijnsel), hoofdpijn, koorts, misselijkheid, diarree, waarna zich ernstige verschijnselen voordoen, zoals slik- en ademhalingsproblemen, verlammingen (= paresen) en blijvende verkromming van lichaamsdelen (= contracturen).
Als zich geen verlammingen en contracturen voordoen wordt gesproken van niet-paralytische en wanneer dat wel het geval is van paralytische kinderverlamming.

Oorzaak
Infectie met picorna-virus.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- voorkˇmen (= preventie = profylaxe): inenting met polio-vaccin (zie hieronder)

zie ook:
- virus-infecties
- vaccins
Recept-medicijnen


Boostrix Polio«
Difterie/Kinkhoest/Tetanus/Polio Vaccin (DKTP)
Difterie/Tetanus/Kinkhoest Vaccin
Difterie/Tetanus/Polio-Vaccin (DTP)
diTekiBooster«
DKTP-Vaccin RIVM«
DTP-vaccin
DTP-Vaccin RIVM«
Infanrix IPV+Hib«
Infanrix IPV«
Kinkhoest/Difterie/Tetanus/Polio Vaccin (DKTP)
Pediacel«
Polio/Difterie/Tetanus-Vaccin (DTP)
Polio/Tetanus/Kinkhoest/Difterie Vaccin (DKTP)
Poliomyelitis Vaccin«
REVAXis«
Tetanus/Difterie/Polio-Vaccin (DTP)
Tetanus/Kinkhoest/Difterie/Polio Vaccin (DKTP)
Triaxis Polio«