Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Verstopping (obstipatie, hardlijvigheid, constipatie)


Abnormaal vertraagde en/of bemoeilijkte ontlasting (= defecatie) door vertraging van het transport van voedsel door de darmen.

zie ook:
- verschijnselen
- oorzaken
- behandeling
- naar (huis)arts?
- stoelgang

Terug naar darm-aandoeningen

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder "Verstopping", januari 2001
...