Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Water/elektrolytbalans-middelen


  Groep van medicijnen die de water- en elektrolythuishouding van het lichaam kunnen herstellen.

  Mogelijke toepassingen (o.a.)
  Herstel van het bloedvolume
  - te gering bloedvolume (= hypovolemie): natriumchloride, orale rehydratie-oplossing (= ORS), infuus met glucose, natriumchloride of plasma-vervangingsmiddel
  - te groot bloedvolume (= hypervolemie): mannitol en plasmiddelen (= diuretica)
  Calcium
  - te laag calcium-gehalte (= hypocalciëmie): calciumzouten
  - te hoog calcium-gehalte (= hypercalciëmie): bifosfonaten, calcitonine, glucocorticoïden
  Fosfaat
  - te hoog fosfaat-gehalte (= hyperfosfatemie): calciumzouten (fosfaatbinders), calciumacetaat/Phoslo®, aluminiumhydroxide, sevelamer/Renagel®
  Kalium
  - te laag kalium-gehalte (= hypokaliëmie): kaliumchloride/Kalium Durettes®/Slow-K®, kaliumwaterstoftartraat, kaliumsparende plasmiddelen
  - te hoog kalium-gehalte (= hyperkaliëmie): calciumgluconaat, calciumlactobionaat, kationen-uitwisselaars, calciumpolystyreensulfonaat (Sorbisterit®),natriumpolystyreensulfonaat (Resonium®)
  Natrium
  - te laag natriumgehalte in bloed (= hyponatriëmie): natriumchloride, demeclocycline/Ledermycin®
  - te hoog natriumgehalte van het bloed (= hypernatriëmie): glucose-infuus, bepaalde plasmiddelen.


Recept-medicijnen