Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Vaccins, zwangerschap


  Gebruik van vaccins bij zwangerschap of zwangerschapswens:
  - antistoffen (immunoglobulinen/hib): ja
  - bof (BMR): nee
  - buiktyfus (Tyferix): ja
  - difterie (DTP, Revaxis):ja
  - gele koorts (Arilvax, Stamaril): nee, tenzij risico van infectie groot is
  - hepatitis A (Avaxim, Epaxal Berna, Havrix 1440, Havrix Junior, Vaqta Junior, Twinrix): ja, waarschijnlijk geen gevolgen
  - hepatitis B (Twinrix): ja
  - griep (Influvac): ja
  - kinkhoest (DKTP): niet bestemd voor voor zwangere vrouwen
  - mazelen (BMR): nee
  - meningokokken (Meningovax A+C, Meningitec, NeisVac-C): ja
  - pneumokokken (Pneumo 23, Prevenar): ja
  - polio-tabletten: nee, bij voorkeur niet
  - polio-injectie (DKTP): ja
  - hondsdolheid (Rabies-vaccin): ja
  - roodvonk (rubella-vaccin/BMR): nee, na vaccinatie 3 maanden wachten met zwangerschap
  - tekenmeningo-encefalitis (TBE/FSME): nee, bij voorkeur niet
  - tetanus (DKTP): ja
  - tbc (BCG): nee
  - waterpokken (varicella): nee

  Opmerking
  Overleg bij zwangerschap of bij zwangerschapswens voor gebruik van een vaccin altijd eerst met uw (huis)arts.

  Terug naar vaccins

  Bron:
  - Farmacotherapeutisch Kompas, 2004