Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

ACE-remmers (angiotensine-I-remmers)


  Groep van medicijnen die tot de zgn. RAS-remmers behoren. ACE (= angiotensine-I-converterend enzym) maakt onderdeel uit van het RAS. ACE-remmers verlagen de bloeddruk (= anti-hypertensieve) en verbeteren de pompwerking van het hart.
  NB. De bloeddrukverlagende (= antihypertensieve) werking van ACE-remmers is bij negroïde mensen minder groot dan bij niet-negroïde mensen.

  Mogelijke toepassingen (o.a.)
  - bloeddrukverhoging zonder bekende oorzaak (= primaire of essentiële hypertensie)
  - bloeddrukverhoging
  als gevolg van nieraandoening (= renovasculaire hypertensie)
  - hart-falen (= hart-insufficiëntie, decompensatio cordis) door verdikking (= hypertrofie) van de hartwand
  - verdikte linker hartwand (= linker ventrikel-hypertrofie)
  - hartinfarct (= myocard-infarct): nabehandeling/voorkoming (= preventie, profylaxe) van een tweede infarct
  - diabetische nefropathie (= nieraandoening door suikerziekte) en andere verergerende (= progressieve) nieraandoeningen

  zie ook:
  - werking
  - bijwerkingen
  - wisselwerkingen (= interacties) van ACE-remmers met andere medicijnen
  - RAS-remmers

  Terug naar bloeddrukverlagers (= antihypertensiva)

Recept-medicijnen