Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Femilux®


Geneesmiddel: Femilux®

Recept-middel (deels)

De pil is alleen de eerste keer én bij wijziging van pil recept-plichtig (voor maximaal 90 dagen).
Daarna kan de pil ook zonder recept worden verkregen.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 113240


Werkzame stoffen

Ethinylestradiol en drospirenon

Geneesmiddelgroepen

Orale anti-conceptiva ('de pil')


Andere namen

Belanette 28®

Yaz® 24+4

Ethinylestradiol/drospirenon 0,02/3 Tabletten (generiek)

Yasminelle 28®

Liofora®

Armunia 28®

Vallclara®

Yvidually®

Iradier®

Bellverene®

Volina®

Carmenelle®

Chaniestal®

Feminegi®

Oryelle®

Modolew®

Chisylen®

Talia®

Luisea®

Xanthadu®

Daylette® (parallel import)


Samenstelling

De tabletten bevatten: 0,020 mg (= 20 microgram) ethinylestradiol en 3 mg drospirenon per tablet.

Piltype

Dit is een éénfase, sub-30 combinatie-pil (= zogenaamde 'lichte'pil). Dit betekent dat alle tabletten in de strip dezelfde samenstelling hebben (= éénfase pil) , twee vrouwelijke hormonen bevatten (= combinatiepil) en minder dan 30 microgram ethinylestradiol (= sub 30-pil).


Fabrikant/leverancier

Egis Pharmaceuticals Plc


Toepassingen (= indicaties)

Anticonceptie, bescherming tegen ongewenste zwangerschap door inname van tabletten via de mond (= orale anti-conceptie = OAC)

In de bijsluiter staat vermeld wanneer u tijdens het gebruik van de pil naar de dokter moet gaan.

Algemeen

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de toepassing van dit middel.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) en risicofactoren

Als u een bloedstolsel (= veneuze trombose) in een been, in de longen of elders heeft of heeft gehad

Als u een aandoening van de (slagaderlijke) bloedvaten heeft gehad, zoals bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte (hersenen).

Als u een ernstig verhoogd risico heeft voor het krijgen van trombose. Het risico op trombose is ernstig verhoogd in de volgende situaties:

als een aandoening heeft (of in het verleden ooit heeft gehad) die een mogelijke voorbode kan zijn van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris; dit uit zich in hevige pijn op de borst) of een beroerte (bijvoorbeeld TIA, dit is een transient ischemic attack, een lichte beroerte zonder restverschijnselen)

als u suikerziekte heeft waarbij uw bloedvaten zijn aangetast

als u ernstig verhoogde bloeddruk heeft

als u een ernstig verhoogd vetgehalte in het bloed heeft (cholesterol of triglyceriden)

als u een, al dan niet erfelijke stoornis in de bloedstolling heeft, bijvoorbeeld een van de volgende aandoeningen: APC-rsistentie, antithrombine-III-deficiëntie, proteïne-C (APC)-deficiëntie, proteïne-S-deficiëntie, hyperhomocysteïnemie en antifosfolipiden-antilichaam

Als u een ernstige leveraandoening of geelzucht heeft, of in het verleden heeft gehad. Geelzucht of jeuk over het gehele lichaam kunnen voorboden zijn van een leveraandoening.

Als u borstkanker of kanker aan de geslachtshormonen heeft, of als er een vermoeden is dat u dit heeft

Als u goed- of kwaadaardige gezwellen van de lever heeft, of in het verleden heeft gehad

Als u ongewone bloedingen in de schede heeft, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld

Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn

Als u overgevoelig bent voor één of meer van de bestanddelen van deze anticonceptie-pil

Risicofactoren

In de bijsluiter (zie rubriek "Voordat u met Yasmin begint") zijn de situaties vermeld die mogelijk kunnen leiden tot een verhoogd risico bij het gebruik van deze anticonceptie-pil.

In de bijsluiter vindt u ook informatie over de pil en het risico op trombose en/of kanker.

Algemeen

Breng een vervangende arts of medisch specialist altijd op de hoogte van eventuele ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde middelen voorgeschreven krijgt.


Zwangerschap

De pil niet gebruiken tijdens de zwangerschap en ook niet wanneer u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn .

Voordat de pil mag worden gebruikt, moet zwangerschap uitgesloten worden.

Wanneer tijdens het gebruik van de pil zwangerschap ontstaat, moet het gebruik van de pil onmiddellijk worden gestaakt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van de pil geen borstvoeding geven of tijdens de periode van borstvoeding een ander voorbehoedmiddel (bijv. condooms) in plaats van de pil gebruiken.

Algemeen

Vertel behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist dat u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomen dat u middelen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Gebruik tijdens de zwangerschap alleen medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen na overleg met uw arts .

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van de pil tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen

Deze pil heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De pil remt of voorkomt rijping van de eicel (= ovum) in de eileiders (= tubae). Hierdoor wordt geen rijpe eicel gevormd tijdens de eerste fase van menstruatiecyclus.

De pil remt of voorkomt de eisprong (= ovulatie). Hierdoor komt halverwege de menstruatiecyclus geen eicel vrij in de eileider.

De pil verandert het slijm van de baarmoederhals (= cervix uteri) zodanig dat zaadcellen (= spermatozoön) moeilijker in de baarmoeder (= uterus) en de eileiders terechtkomen. Dit verkleint de kans op bevruchting (= fertilisatie) van de eicel.

De pil verandert de samenstelling van de baarmoederwand. Hierdoor kan een bevruchte eicel zich moeilijk of niet innestelen (= nidatie) in de baarmoederwand (= endometrium).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van de pil.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Borsten, gevoelig of pijnlijk

Braken (= emesis)

Gewichtsverandering

Hoofdpijn

Huidreacties

Kanker (zie ook bijsluiter)

Migraine

Misselijkheid (= nausea)

Ogen, irritatie bij gebruik van contactlenzen

Overgevoeligheidsreacties

Seks, zin in (= libido), verminderde

Stemmingsveranderingen

Tepel, afscheiding uit

Trombose (zie ook bijsluiter)

Vagina, veranderde afscheiding

Vochtophoping (= oedeem)

Belangrijk

Wanneer tijdens het gebruik van de pil effecten die u niet kent of niet verwacht optreden, kan dat wijzen op een bijwerking, (= interactie), allergie, overgevoeligheid. of wisselwerking (= interactie) van dit middel met een ander middel.

Veel bijwerkingen van de pil verminderen of verdwijnen vaak na enkele maanden pilgebruik.

Het is in principe altijd mogelijk dat u allergisch of overgevoelig bent (of wordt) voor één of meer (hulp)stoffen in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat beslist ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan een ander middel voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke bijwerkingen van de pil.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Combinatie van dit middel met de hieronder genoemde middelen kan een minder goede werking van de pil tot gevolg hebben.

Antibiotica, bepaalde; zoals ampicilline, tetracycline en griseofulvine.

Anti-epileptica (= medicijnen tegen epilepsie), zoals barbituraten, carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®), fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), felbamaat (= Taloxa® en primidon (= Mysoline®.

Medicijnen tegen tuberculose, zoals rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Medicijnen die het kaliumgehalte van het bloed kunnen verhogen, zoals sommige bloeddrukverlagende middelen, sommige plasmiddelen (= kaliumsparende diuretica) en enkele pijnstillers (NSAID's)

Medicijnen die de enzymactiviteit van de lever stimuleren, zoals carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®), fenobarbital, fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), primidon (= Mysoline®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®), Sint-Janskruid en sommige anti-schimmelmiddelen, zoals griseofulvine.

Belangrijk

Bij gelijktijdig gebruik van medicijnen die de betrouwbaarheid van de pil kunnen verminderen (zie rubriek 'Wisselwerkingen'), wordt aangeraden tijdelijk een barrière-middel (bijv. condoom) te gebruiken om ongewenste zwangerschap te voorkómen. Raadpleeg ook uw (huis)arts in dat geval.

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunnen onnodige wisselwerkingen worden voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van de pil met medicijnen of andere stoffen.


Gebruiksaanwijzing

Lees vóór gebruik van deze pil eerst goed de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Lees voorafgaande aan het gebruik van de pil altijd eerst nauwkeurig de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter . Het is bijvoorbeeld van belang dat u weet wat u moet doen als u de pil vergeten bent, de pil na inname heeft uitgebraakt of wanneer u last heeft van ernstige diarree . Deze informatie kunt u ook vinden in de bijsluiter in de verpakking.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg wanneer u problemen heeft met het pilgebruik of daar vragen over heeft.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur (beneden 25°C).

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Bewaar de pil altijd buiten bereik van kleine kinderen. Kleine kinderen denken dat het snoepjes zijn.

De pil is in de originele stripverpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur. Bewaar de pil nooit in een warme en vochtige omgeving, zoals douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van de pil staat op de verpakking vermeld. Raadpleeg uw apotheker als u vragen heeft over de houdbaarheid van de pil.

Overtollige pillen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien, maar terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van de pil.


Correct gebruik

De betrouwbaarheid van de pil staat en valt met correct gebruik, d.w.z. nauwkeurig volgens voorschrift . Het vergeten van één enkele pil kan al tot zwangerschap leiden! In de praktijk leidt verkeerd gebruik of vergeten van de pil regelmatig tot ongewenste zwangerschap.

Combineren van de pil met medicijnen?

Wanneer de pil zonder overleg met een arts wordt gecombineerd met recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen kan de betrouwbaarheid van de pil afnemen. Hierdoor wordt de kans op ongewenste zwangerschap aanzienlijk groter.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil recept-medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen wilt gebruiken.

Vragen over de pil?

Vraag uw arts of apotheker altijd om nadere uitleg als u vragen heeft over de pil.


Medicatiebegeleiding

Zie bijsluiter van Yasmin®


Vergoeding

De pil is de eerste 3 maanden alleen op recept verkrijgbaar in de apotheek en wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van de pil.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over de pil vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Femilux®.