Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Solgest«


Geneesmiddel: Solgest«

Recept-middel (deels)

De pil is alleen de eerste keer Ún bij wijziging van pil recept-plichtig (voor maximaal 90 dagen).
Daarna kan de pil zonder recept worden verkregen.

Registratienummer (RVG-nummer

RVG 106992


Werkzame stof

Desogestrel (= progestageen hormoon).

Geneesmiddelgroepen

Anticonceptie-middelen (= middelen tegen zwangerschap)


Andere namen

Desogestrel Tabletten (generiek)

Cerazette«

Zarelle«


Samenstelling

'Minipil': strip met 28 omhulde tabletten: 0,075 mg desogestrel (= progestageen hromoon) per tablet


Fabrikant/leverancier

Gedeon Richter Plc


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Anticonceptie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor meer informatie over de toepassing van dit middel.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Aandoeningen met een verhoogd risico op trombose of embolie (= trombo-embolische aandoeningen), ook als men daar eerder last van heeft gehad

Lever-aandoeningen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Tumoren, die gevoelig zijn voor dit middel of ander progestagene hormonen

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschap

Algemeen

Breng behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist altijd op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u middelen voorgeschreven krijgt die u niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk, maar heeft voor zover bekend geen invloed op de samenstelling daarvan.

Dit medicijn mag voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding volgens voorschrift worden gebruik.

Algemeen

Vertel behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist dat u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die u niet mag gebruiken tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent medicijnen die u eerder heeft gebruikt , zelfzorggeneesmiddelen of alternatieve middelen tijdens zwangerschap of borstvoeding te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit middel.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Deze pil voorkomt zwangerschap (= anticonceptieve werking) vooral door voorkˇmen van de eisprong (= anovulatore werking). Hierdoor kan geen bevruchting plaatsvinden en ontstaat dus geen zwangerschap.

Dit middel maakt daarnaast het slijm van de baarmoederhals (= cervix-slijm) taai. Hierdoor kunnen zaadcellen (= spermatozoŰn) niet of nauwelijks de baarmoeder bereiken. Dit biedt extra bescherming tegen zwangerschap.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Acne

Bloedverlies, onregelmatig (vaker, langer of uitblijven)

Borsten, pijnlijk of gespannen

Gewichtstoename

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Menstruatie, pijnlijke (= dysmenorroe)

Misselijkheid (= nausea)

Seks, zin in (= libido), verminderd

Stemmingswisselingen

Trombose en/of embolie, met name bij langdurige bewegingsarmoede (= immobilisatie)

Vaginale bloedingen, onregelmatig en/of verlengd; deze komen na enkele maanden in aantal af

Vermoeidheid

Belangrijk

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.
Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

Veel van de bijwerkingen van de pil verminderen of verdwijnen gewoonlijk na enkele maanden pilgebruik.

Het is mogelijk dat u overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan waarschijnlijk een ander middel voorgeschreven.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit middel.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antibiotica (verminderen de betrouwbaarheid)

Geneesmiddelen, die de activiteit van lever-enzymen stimuleren, zoals barbituraten (o.a. fenobarbital), carbamazepine (Carbymal«, Tegretol«, fenyto´ne (= Diphanto´ne«, Epanutin« en andere middelen tegen epilepsie (= anti-epileptica), primidon (= Mysoline«) en bepaalde schimmelmiddelen (= anti-mycotica).
Bij gelijktijdig gebruik van bovengenoemde middelen kan de betrouwbaarheid van de pil afnemen. Bij gebruik van bovengenoemde middelen en tot 4 weken daarna, ook een andere vorm van anticonceptie (bijv. onthouding, condoom of barriere-middel) gebruiken om zwangerschap te voorkomen.

Belangrijk

Vertel behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Op die manier kunt u wisselwerkingen met andere geneesmiddelen voorkˇmen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen.


Gebruik

Starten met dit middel op de eerste dag van de menstruatie en daarna iedere dag zonder onderbreking (dus geen stopweek!) op ongeveer hetzelfde tijdstip van de dag 1 tablet innemen. Een tablet mag maximaal 3 uur te laat worden ingenomen.

Zie voor 'Wat te doen na het vergeten van een pil' en dergelijke vragen de informatie-rubriek 'Medicatie-begeleiding' of de bijsluiter van Cerazette«.

Algemeen

Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen als u de pil te laat inneemt , bent vergeten of de pil na inname heeft uitgebraakt . Zie hiervoor de bijsluiter in de verpakking..

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet (meer) goed weet hoe u de pil moet gebruiken.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige pillen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik

De betrouwbaarheid van de pil staat en valt met correct gebruik. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Het te laat innemen of vergeten of van slechts ÚÚn enkele pil kan al tot zwangerschap leiden! In de praktijk leidt het vergeten of verkeerd gebruiken van de pil regelmatig tot ongewenste zwangerschap.
Zie bijsluiter voor "Wat te doen wanneer u de pil bent vergeten."

Voor een goede betrouwbaarheid is het erg belangrijk dat u de pil iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip inneemt.

Combineren van de pil met medicijnen?

Als u de pil buiten de dokter om combineert met andere recept- of zelfzorg-medicijnen kan dat de betrouwbaarheid van de pil verminderen. Hierdoor loopt u een grotere kans zwanger te worden.
Zie bijsluiter voor informatie over het combineren van dit middel met andere medicijnen.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil andere recept-geneesmiddelen of zelfzorgmedicijnen gebruikt of wil gaan gebruiken.

Vragen over de pil?

Vraag uw arts of apotheker altijd om nadere uitleg als u vragen heeft over de pil. U heeft er alle belang bij precies te weten welke pil u gebruikt, hˇe u die moet gebruiken en wat de risico's van het gebruik zijn.


Medicatiebegeleiding

Zie bijsluiter voor informatie over o.a. "Wanneer beginnen?, "Combineren met andere medicijnen?", Wat te doen na vergeten van een tablet?", "Uitstellen van de menstruatie?", etc.

Of ga naar de pil-watch van ConsuMed


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Deze anticonceptiepil wordt ook 'Minipil' genoemd. De betrouwbaarheid is even goed als die van pillen die zowel een progestageen als oestrogeen bevatten (= gecombineerde pil).

Deze anticonceptiepil bevat is vooral bestemd voor vrouwen die oestrogen minder goed of slecht verdragen (o.a. misselijkheid, hoofdpijn, gespannen borsten) en voor vrouwen die borstvoeding geven.

De pil beschermt niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Daartegen moet een concoom worden gebruikt.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Solgest«.