Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Tansy«


Geneesmiddel: Tansy«

Zelfzorg-medicijn

Dit middel is ook zonder recept verkrijgbaar (= NR-geneesmiddel) bij apotheek of drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 111879
RVG 111881


Werkzame stof

Levonorgestrel (= progestageen hormoon)

Geneesmiddelgroep

'Morning after'-middelen


Andere namen

Levenorgestrel Tabletten

NorLevo«

Etiyone«

Halyone«

Isteranda«


Samenstelling

Tablet: 750 microgram of 1500 microgram levonorgestrel


Fabrikant/leverancier

Laboratorios Leˇn Farma S.A.


Toepassingen (= indicaties)

Nood-anticonceptie (= 'morning after pil'), na onbescherm geslachtsverkeer, bij na verkeerd pil- of condoomgebruik of andere vormen van anticonceptie.

De tabletten moeten binnen liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 na onbeschermd gelachtsverkeer of falen van de anticonceptie worden ingenomen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor meer informatie over de toepassing van dit middel.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen indicaties tegen gebruik van dit medicijn.

Algemeen

Breng behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist altijd op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u middelen voorgeschreven krijgt die u niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Voor zover bekend heeft dit medicijn geen negatieve invloed op de vorming van de vrucht als na gebruik toch zwangerschap optreedt.

Borstvoeding

De werkzame stof wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Geef bij gebruik van dit medicijn borstvoeding direct voor inname van de tablet en sla daarna de eerstvolgende borstvoeding over.

Algemeen

Vertel behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist dat u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die u niet mag gebruiken tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent medicijnen die u eerder heeft gebruikt , zelfzorggeneesmiddelen of alternatieve middelen tijdens zwangerschap of borstvoeding te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit middel.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn voorkomt zwangerschap (= anticonceptieve werking) door de eisprong (= ovulatie) te onderdrukken (= anovulatore werking). Daarnaast voorkomt het de innesteling van een bevruchte eicel in de baarmoederwand.

Bij gebruik binnen 24 uur na de mogelijke bevruchting wordt in ca. 95%, tussen 24-48 uur ca. 85% en tussen 48-72 uur ca. 58% van de gevallen zwangerschap voorkˇmen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Borsten, gevoelig of pijnlijk

Bloedingen, onregelmatige

Braken

Doorbraakbloedingen

Duizeligheid

Hoofdpijn

Misselijkheid (= nausea)

Pijn in de onderbuik

Vermoeidheid

Belangrijk

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer zich tijdens het gebruik van dit middel effecten die u niet kent of verwacht voordoen, kan dat wijzen op een bijwerking, op een wisselwerking met een ander geneesmiddel, voedsel of drank, op een overgevoeligheidsreactie of op een allergische reactie. Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

Het is in mogelijk dat u overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan waarschijnlijk een ander middel voorgeschreven.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit middel.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Geneesmiddelen, die de activiteit van lever-enzymen stimuleren, zoals barbituraten (o.a. fenobarbital), carbamazepine (Carbymal«, Tegretol«), fenyto´ne(= Diphanto´ne«, Epanutin«) en andere middelen tegen epilepsie (= anti-epileptica), primidon (= Mysoline«), bepaalde schimmelmiddelen (= anti-mycotica) zoals griseofulvine, en rifabutine (= Mycobutin«), rifampicine (= Rifadin«, Rimactan«) en ritonavir (= Norvir«)

Belangrijk

Vertel behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Op die manier kunt u wisselwerkingen met andere geneesmiddelen voorkˇmen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De twee tabletten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 na onbeschermde geslachtsdaad of falen van de anticonceptie, tegelijkertijd innemen.

De tabletten op elk moment van de menstruatie-cyclus worden ingenomen.

De anticonceptie-pil kan na het gebruik van dit medicijn verder volgens voorschrift worden geslikt.

Na gebruik van dit medicijn wordt voor alle zekerheid aanbevolen tot de volgende menstruatiecyclus tidjens geslachtsverkeer extra beschermende maatregelen te nemen (bijv. gebruik van condooms) om zwangerschap te voorkomen.

Algemeen

Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen als u de pil te laat inneemt , bent vergeten of de pil na inname heeft uitgebraakt . Zie hiervoor de bijsluiter in de verpakking..

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet (meer) goed weet hoe u de pil moet gebruiken.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige pillen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik

De betrouwbaarheid van dit medicijn staat en valt met correct gebruik; dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Combineren

Als u dit medicijn combineert met andere recept- of zelfzorg-medicijnen kan dat de betrouwbaarheid verminderen. Hierdoor loopt u een grotere kans zwanger te worden.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil andere recept-geneesmiddelen of zelfzorgmedicijnen gebruikt of wil gaan gebruiken.


Medicatiebegeleiding

Ga naar de pil-watch van ConsuMed


Vergoeding

Dit medicijn is ook zonder doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom niet vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Deze pil wordt ook wel 'morning after pil' genoemd.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Tansy«.