Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Dabrafenib Capsules


Geneesmiddel: Dabrafenib Capsules

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/865


Werkzame stof

Dabrafenib

Geneesmiddelgroep

Proteinekinaseremmers

Antikankermiddelen: Restgroep-middelen: vemurafenib is een BRAF-remmer. BRAF is een eiwit een rol speelt bij het stimuleren van celdeling.


Andere namen

Tafinlarģ


Samenstelling

Capsules met 50 mg of 75 mg dabrafenib


Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Melanoom, kwaadaardige (= maligne) vorm van huidkanker

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties)

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tot 6 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkomen .

Borstvoeding

Dit middel niet toedienen tijdens de borstvoeding geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Van een belangrijk aantal geneesmiddelen tegen kanker ('chemokuur', 'hormoonkuur', 'anti-hormoonkuur') is bekend dat ze tijdens de zwangerschap schadelijk kunnen zijn. Van de meeste andere is dat niet precies bekend, maar wordt -vanwege hun invloed op de celdeling- schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet uitgesloten .

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de baby. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.


Werking

Het werkzaam bestanddeel in Zelborafģ, vemurafenib, is een BRAF-remmer. BRAF is een eiwit een rol speelt bij het stimuleren van celdeling. In melanoomtumoren met de BRAF V600-mutatie is een abnormale vorm van BRAF aanwezig, dat een rol speelt bij de ontwikkeling van kanker door ongeremde deling van de tumorcellen toe te laten. Zelborafģ helpt de groei en verspreiding van kanker te remmen door de werking van de abnormale BRAF proteÔne te blokkeren. Zelborafģ wordt alleen gegeven aan patiŽnten van wie de tumoren worden veroorzaakt door een BRAF V600-mutatie.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Hoofdpijn

Hoesten

Braken

Diarree

Gewrichtspijn

Vermoeidheid

Huiduitslag

Misselijkheid

Hand-voetsyndroom

Koorts

Algemeen

Geneesmiddelen tegen kanker hebben vaak bijwerkingen, waaronder misselijkheid, braken (= emesis), slikproblemen (= dysfagie), diarree, haaruitval (= alopecia), moeheid en onvruchtbaarheid (= infertiliteit) bij de man. De bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter van de verpakking.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Vertel uw arts of apotheker of en welke medicijnen u nog meer gebhruikt.
Ook medicijnen die zonder recept zijn verkregen vermelden.

Gelijktijdig gebruik van CYP3A4/2C8Ėremmers kan de plasmaconcentratie van dabrafenib doen stijgen; dit zijn o.a. boceprevir, claritromycine, erytromycine, gemfibrozil, grapefruitsap, indinavir, itraconazol, ketoconazol, posaconazol, ritonavir, saquinavir, telaprevir en voriconazol.

Vermijd gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4/2C8Ėinductoren, omdat de plasmaconcentratie van dabrafenib kan dalen; dit zijn o.a. barbituraten, carbamazepine, efavirenz, fenytoÔne, griseofulvine, nevirapine, primidon, rifabutine, rifampicine en sintĖjanskruid.

Maagzuurremmers

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruiksaanwijzing

De behandeling met Tafinlarģ dient te worden gestart en gecontroleerd door een specialist met ervaring in de behandeling van kanker. Alvorens met de behandeling te beginnen moet proefondervindelijk worden geverifieerd dat de tumorcellen van de patiŽnt een BRAF V600-mutatie bevatten.
De aanbevolen dosis is 960 mg (vier tabletten) tweemaal daags. De eerste dosis wordt īs ochtends ingenomen, en de tweede īs avonds, ongeveer 12 uur later.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.


Medicatiebegeleiding

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar toch slechts ten dele of in het geheel niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

De behandeling moet zo lang mogelijk worden voorgezet totdat verergering van de ziekte optreedt, of de bijwerkingen te ernstig worden.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Dabrafenib Capsules.