Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Xeomin®


Geneesmiddel: Xeomin®

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 113961
RVG 113963


Werkzame stof

Botulinetoxine A

Geneesmiddelgroep

Spier-ontspanners/-verslappers (= spierrelaxantia)


Andere namen

Dysport®

Vistabel®

Botox®

Bocouture®

Azzalure®


Samenstelling

Poeder voor oplossing bevat: 50 of 100 eenheden Clostridium Botulinum neurotoxine type A (150 kD), vrij van complexerende eiwitten.


Fabrikant/leverancier

Merz Pharmaceuticals GmbH


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ooglidspasmen (blefarospasme)

Draaihals (torticollis spasmodica)

Toegenomen spierspanning en/of ongecontroleerde spierstijfheid in armen of handen na een beroerte (spasticiteit van de bovenste ledematen na een beroerte, gepaard gaand met een klinisch patroon van een gebogen pols en verkrampte vuist)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie, voor een of meer van de bestanddelen (o.a. menselijk albumine) of voor vergelijkbare medicijnen

Spierziekten, bepaalde (bijv. myasthenia gravis)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voork˘men dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patientenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht (= foetus) of de boreling (= neonatus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork˘men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. gezichtsstoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn heeft een directe ontspannende (= relaxerende) werking op de skeletspieren doordat het de prikkeloverdracht van de zenuw op de spier (= neuromusculaire transmissie) blokkeert.

Algemeen

Lees de patientenbijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen o.a.

Bloeduitstortingen, huid en slijmvliezen (= ecchymosis)

Droge mond

Gezichtsstoornissen

Lichtovergevoeligheid (= fotosensibiliteit)

Oogirritatie

Oogknipperen, verminderd, waardoor o.a. ernstige hoornvliesbeschadiging mogelijk is

Oogleden, niet kunnen sluiten (= lagophthalmos)

Ooglidzwelling

Spierslapte en -verzakking (= ptosis)

Tranenvloed

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen opgemerkt en aangemeld zijn bij de daarvoor verantwoordelijke instantie.

Lees de patientenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Medicijnen, die -net als dit medicijn- invloed hebben op de prikkeloverdracht tussen zenuwen en spieren, zoals 4-aminopyridine, benzodiazepinen, bepaalde antibiotica (o.a. aminoglycosiden, lincomycine (= Lincocin®), polymyxine (Polytrim®), tetracyclinen en spectinomycine), choline-esterase-remmers, corticosteroďden, guanidinen en lithium (= Camcolit®, Priadel®, Litarex®).

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voork˘men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), m...cut...

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoedi...cut...


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat 0,5 mg humaan (= menselijk) albumine per ml.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Ademhalingsproblemen door verslapping van de admehalingsspieren (= admehalingsverlamming) of het stromen van vloeistof uit de slokdarm in de luchtwegen (= aspiratie pneumonie)


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Xeomin®.