Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

DKTP-Vaccin RIVM«


Geneesmiddel: DKTP-Vaccin RIVM«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stoffen

Difterie-toxo´de (D), kinkhoest-vaccin (K), tetanus-toxo´de (T) en ge´nactiveerd, gezuiverd poliomyelitis vaccin type 1, 2 en 3 (P).

Geneesmiddelgroep

Vaccins


Andere namen

Difterie/Kinkhoest/Tetanus/Polio Vaccin


Samenstelling

Injectievloeistof: > 30 Internationale Eenheden (= IE) difterie-toxo´de (D), > 4 IE kinkhoest-vaccin (K), > 60 IE tetanus-toxo´de (T) en van ge´nactiveerd, gezuiverd poliomyelitis vaccin (P) > 40 D-antigeen eenheden (= DE) type 1, > 40 DE type 2 en > 7,5 DE type 3 per ml injectievloeistof (bevat ook aluminium-fosfaat, 2-fenoxyethanol en formaldehyde)


Fabrikant/Leverancier

Nederlands Vaccin Instituut (NVI)


Toepassingen (= indicaties)

Difterie

Kinkhoest (= pertussis)

Tetanus (= stijfkramp)

Poliomyelitis (= spinale 'kinderverlamming')

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of middelen of voor een of meer van de bestanddelen

Vaccins, andere dan dit middel (niet gelijktijdig of niet binnen een bepaalde periode na elkaar geven)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit vaccin stimuleert (1) de vorming van antistoffen tegen tetanus- (= stijfkramp) en difterie-toxinen, (2) de humorale afweerreactie (= humorale immuniteit) tegen poliomyelitis (= kinderverlamming) en (3) de vorming van antistoffen tegen kinkhoest (= pertussis)

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Hersenaandoening (= encefalopathie) binnen 1 uur tot 3 dagen na de injectie, zelden (een oorzakelijke samenhang met de vaccinatie is niet waarschijnlijk)

Instorting (= collaps) en spierkrampen (convulsies), in zeldzame gevallen

Plaatselijke (= lokale) reacties, soms met algemene malaise en koorts

Algemeen

Bijwerkingen treden gewoonlijk op binnen een periode van 1 uur tot drie dagen na de vaccinatie. De ernstigste bijwerkingen binnen ca. 12 uur na vaccinatie.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) op een allergische reactie op dit medicijn.

Het is altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Andere vaccins

Algemeen

Na een eerdere vaccinatie met inactief vaccin moet minstens 2 weken worden geacht met deze vaccinatie.

Na een eerdere vaccinatie met verzwakt levend vaccin moet minstens 4 weken worden geacht met deze vaccinatie.

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige in een spier (= intramusculair) toegediend.

Kinderen van 2-4 maanden (bij voorkeur niet jonger) krijgen tenminste om de maand drie achtereenvolgende inentingen en een vierde inenting op de leeftijd van 11 maanden.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van DKTP-Vaccin RIVM«

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De injectie bevat tevens aluminium-fosfaat, 2-fenoxyethanol en formaldehyde.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over DKTP-Vaccin RIVM«.

Bijsluiters