Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Kadcylaģ


Geneesmiddel: Kadcylaģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/885


Werkzame stof

Trastuzumab emtansine

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: monoklonale antilichamen: trastuzumab

Antikankermiddelen: cytostatica: emtansine


Andere namen

Geen


Samenstelling

Poeder voor concentraat voor intra-veneuze (= i.v.) infusie-vloeistof: 100 mg of 160 mg trastuzumab-emtasine


Fabrikant/Leverancier

Roche Nederland BV


Toepassingen (= indicaties)

Borstkanker, indien uitgezaaid (= gemetastaseerd) en met overexpressie van het humane epidermale groeifactor receptor 2 eiwit (HER2). Dit is een eiwit dat in grote hoeveelheden op het oppervlak van bepaalde kankercellen wordt gevonden en de groei van deze cellen bevordert.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Ademnood (dyspnoee), ernstige of indien aanvullende zuurstoftoediening is vereist

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor eiwitten van muizen of ratten (= muriene eiwitten)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens zwangerschap (tenzij de arts in overleg met u anders besluit).

Borstvoeding

Tijdens en gedurende 6 maanden nŠ toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Veel medicijnen kunnen schadelijk zijn tijdens de zwangerschap. Informeer uw arts daarom altijd over eventuele zwangerschap of vertel hem/haar dat u van plan bent zwanger te worden.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept of geef tijdens het gebruik van medicijnen geen borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Bij het optreden van verschijnselen als rillingen, koorts en andere griepachtige verschijnselen geen motorvoertuigen of machines besturen en bedienen totdat deze verschijnselen zijn verdwenen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Trastuzumab bindt zich selectief aan het antigeen HER2 dat zich bevindt op het oppervlak van uitgezaaide borstkankercellen met een overexpressie aan HER2. Als gevolg daarvan wordt de groei van zulke cellen gestopt.

Emtansine remt de polymerisatie van tubuline en veroorzaakt celdood tijdens de interfase of de daarop volgende mitose.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Veel voorkomende bijwerkingen (o.a.)

Ademhalingsproblemen (arts waarschuwen)

Braken

Buikpijn

Diarree

Gewrichtspijn (= artralgie)

Griepachtige verschijnselen

Hartfunctie-stoornissen (arts waarschuwen)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Koorts

Lichaamszwakte (= asthenie)

Misselijkheid

Pijn

Pijn op de borst

Rillingen

Spierpijn

Algemeen

Dit medicijn kan veel verschillende bijwerkingen veroorzaken (zie bijsluiter).

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen en na insmeren van grote lichaamsoppervlakken /i]. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn is nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke wisselwerkingen (= interacties) van dit medicijn met andere medicijnen. Het risico van wisselwerkingen kan echter niet worden uitgesloten.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

In de koelkast (niet in de vriezer!) bij 2-8oC.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denkenvaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Kadcylaģ.