Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Panclamox«


Geneesmiddel: Panclamox«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Regsitratienummer (RVG-nummer)

RVG 110766


Werkzame stoffen

Amoxicilline, claritromycine en pantoprazol

Geneesmiddelgroep

Pantoprazol: Protonpomp-remmers

Amoxicilline en claritromycine: antibiotica


Andere namen

PantoPAC«


Samenstelling

De combinatieverpakking bestaat 7 blisters, elk met:
 2 gele maagsapresistente tabletten (werkzame stof: 40 mg pantoprazol)
 2 lichtgele filmomhulde tabletten (werkzame stof: 500 mg claritromycine) en
 2 witte tot crŔmekleurige filmomhulde tabletten (werkzame stof: 1000 mg amoxicilline).


Fabrikant/leverancier

Sandoz BV


Wanneer gebruiken

Maagzweer


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Leverfunctie-stoornissen, matige tot ernstige

Nierfunctie-stoornissen, matige tot ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de werkzame stoffen (amoxicilline, claritromycine en pantoprazol), voor een van de bestanddelen in dit medicijn of voor vergelijkbare werkzame stoffen (= macroliden en penicillinen)

Niet gelijktijdig gebruiken met cisapride (= Prepulsid«), dihydro-ergotamine (= Dihydergot«, ergotamine (Cafergot«), Ercycof«), Ergocofcyclizine, Ergocof«), Ergocoffe´ne), pimozide (= Orap<«) en terfenadine (= Triludan«)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en/of wazig zien veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter in de verpakking over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Pantaprazol remt de zuurproductie in de maag. Hierdoor vermindert de zuurgraad van de maag-inhoud en wordt de bacterie (Helicobacter pylori) gevoeliger voor de werking van de antibiotica.

Amoxicilline en claritromycine zijn antibiotica die de groei van Helicobater pylori remmen (= bacteriostatische werking) en/of deze bacterie doden (= bacteridice werking).

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u de kuur helemaal afmaakt . Overleg eerst met uw (huis)arts als u voortijdig wil stoppen met de kuur.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische overgevoeligheidsreacties, zoals huid- en slijmvliesreacties, opzwelling van strottehoofd en keel met als gevolg ademhalingsproblemen en shock

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Geelzucht

Hoofdpijn

Jeuk rond de anus

Koorts

Maagdarm-klachten

Maagkrampen

Misselijkheid

Mond- en keelholte, schimmelinfecties

Neerslachtigheid

Ontsteking van tong (= glossitis) en/of tandvlees (= gyngivitis)

Pijn in de bovenbuik

Smaakverandering

Spierpijn (= myalgie)

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophoping (oedeem), in de benen

Wazig zien

Winderigheid (= flatulentie)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Acetylsalicylzuur (o.a. Aspirine«)

Alcohol (vanwege een mogelijk negatief effect op de aandoening en/of de klachten)

Antibiotica, andere dan in dit middel

Astemizol

Bromocriptine (= Parlodel«)

Carbamazepine (= Carbymal«, Tegretol«)

Ciclosporine (= Neoral«, Sandimmune«)

Cisapride (= Prepulsid«)

Digoxine (= Lanoxin«)

Dihydro-ergotamine (= Dihydergot«)

Ergotamine (Cafergot«), Ercycof«), Ergocofcyclizine, Ergocof«), Ergocoffe´ne)

Fenylbutazon (= Butazolidine«)

Geneesmiddelen die door het lever-enzym cytochroom P450 worden afgebroken.

Geneesmiddelen waarvan de opname in het lichaam (= resorptie) afneemt bij verlaging van de zuurgraad (= pH) in de maag, zoals ketoconazol (= Nizoral«)

Indometacine (= Indocid«)

Methylprednison (= Depo-Medrol«), Metypresol«), Solu-Medrol«)

Midazolam (= Dormicum«)

Omeprazol (= Losec«)

Oxyfenylbutazon

Pimozide (= Orap«)

Probenecide

Sulfinpyrazon en andere bloed-ontstollingsmiddelen

Theofylline (= Euphyllin«), Theolair«), Theolin«)

Terfenadine (= Triludan«)

Triazolam

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten niet kauwen of fijnmaken maar heel innemen met ruim water.

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u de kuur helemaal afmaakt . Overleg daarom eerst met uw (huis)arts als u voortijdig wil stoppen met de kuur.

Neem een vergeten tablet in de loop van de dag of de avond alsnog in. Ga de volgende dag op het normale tijdstip verder met het gebruik.

Gebruik bij voorkeur geen alcohol tijdens het gebruik van dit medicijn omdat alcohol een meestal een negatief effect heeft op de aandoening en de klachten.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur (beneden 25░C)

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering) kunnen de bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verandert.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U kunt recept-medicijnen beter niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen . Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

NB. Voor een goed resultaat is het van groot belang de kuur helemaal afmaken!.
Overleg daarom eerst met uw (huis)arts als u voortijdig wil stoppen met de kuur.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts (bijv. tijdens de controle).

Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-medicijnen (= UR-geneesmiddelen) slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Panclamox«.