Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Iclusig«


Geneesmiddel: Iclusig«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/839


Werkzame stof

Ponatinib

Geneesmiddelgroep

Proteinekinaseremmers

Antikankermiddelen, restgroep


Andere namen

Geen


Samenstelling

Tabletten: 15 mg en 45 mg ponatinib


Fabrikant/Leverancier

Ariad Pharmaceuticals Ltd


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Chronische myelo´de leukemie (CML) (Philadelphia chromosoom-positieve chronische myelo´de leukemie)
Als andere therapieen hebben gefaald.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen (gelatine, geel ijzeroxide (E 172), titaniumdioxide (E 171), rood ijzeroxide (E 172), schellak en soja lecithine)

Zwangerschap, ook indien dat wordt vermoedt

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Zorg dat u tijdens het gebruik van dit medicijn niet zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens het gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Van een belangrijk aantal medicijnen tegen kanker (= oncolytica = ('chemokuur') is bekend dat ze tijdens de zwangerschap schadelijk kunnen zijn. Van de meeste andere is dat niet precies bekend, maar wordt -vanwege hun invloed op de celdeling- schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet uitgesloten .

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en troebel zien veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn remt het enzym tyrosine kinase en daardoor de groei en deling van de leukemische bloedcellen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloedingen of blauwe pekken zonder verwonding of stoten (vertel dit aan uw arts!)

Braken (vertel dit aan uw arts!)

Buikzwelling en/of buikpijn (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Diarree (vertel dit aan uw arts!)

Droge mond (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Duizeligheid (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Eetlust, afname (= anorexie); (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Gele huid en/of ogen (vertel dit aan uw arts!)

Gewichtstoename, meestal ten gevolge van vochtopstapeling (vertel dit aan uw arts!)

Haaruitval (= alopecia), meer dan normaal (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Handen en voeten, stijf gevoel (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Hoesten en/of pijn op de borst (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

xHoofdpijn (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Huiduitslag (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Infectieverschijnselen, zoals koorts, ernstige verkoudheid, keelpijn, mondzweren (vertel dit aan uw arts!)

Misselijkheid (vertel dit aan uw arts!)

Nachtzweten (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Oogbindvlies-ontsteking (= conjunctivitis); (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Pijn in spieren en/of benen (vertel dit aan uw arts!)

Slapeloosheid (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Smaakveranderingen (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Spierkrampen en/of spierpijn (= myalgie) (vertel dit aan uw arts!)

xSpijsveretingsstoornissen (= indigestie) (vertel dit aan uw arts!)

Tranenvloed (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Verstopping (= constipatie); (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Winderigheid (= flatulentie); (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Zwakheid (= asthenie) en/of vermoeidheid (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Zwellingen, waaronder ogen en enkels (vertel dit aan uw arts!)

Algemeen

Geneesmiddelen tegen kanker (= oncolytica) hebben vaak bijwerkingen, waaronder misselijkheid, braken (= emesis), slikproblemen (= dysfagie), diarree, haaruitval (= alopecia), moeheid en onvruchtbaarheid (= infertiliteit) bij de man. De bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter van de verpakking.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Anti-schimmelmiddelen zoals itraconazol (= Sporanox«, Trisporal«) en ketoconazol (= Nizoral«)

Antibiotica zoals erytromycine (= Eryc«, Erytrocine«) en claritromycine (= Klacid)

Bloeddrukverkagers, bepaalde (= calcium-antagonisten ven het dihydropyrimidine-type)

Bloedstollingremmers, bepaalde (coumarines)

Carbamazepine (= Carbymal«, Tegretol«, fenobarbital en fenyto´ne (= Diphanto´ne«, Epanutinsup«)

Ciclosporine (= Neoralsup«, Sandimmunesup«)

Dexamethason (Decadronsup«, Dexa-Possup«, Oradexonsup«)

Glipizide (= Glibenesesup«)

Paracetamol (gelijktijdig gebruik van paracetamol wordt ontraden)

Rifampicine (= Rifadinsup«, Rimactansup«)

Simvastatine (= Bozarasup«, Zocorsup«)

Sint-Janskruid

Tolbutamide

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Neem de tabletten heel in tijdens de maaltijd.

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.


Medicatiebegeleiding

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Alleen te bestellen door uw apotheek via Alloga.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Iclusig«.