Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ocriplasmin Injectie


Geneesmiddel: Ocriplasmin Injectie

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/819


Werkzame stof

Ocriplasmin

Geneesmiddelgroep

Diverse oogmiddelen


Andere namen

Jeltreaģ


Samenstelling

Injectievloeistof voor intra-oculair gebruik 0,5 mg/0,2 ml


Fabrikant/leverancier

ThromboGenics NV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Macula-degeneratie (= gelevlek-degeneratie)

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen.

Aandoeningen in het oog veroorzaakt door micro-organismen.

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit middel niet gebruiken bij borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Hee wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening als mogelijke bijwerking o.a. gezichtsstoornissen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Het werkzame bestanddeel van Jetrea is ocriplasmine, waarvoor een therapeutische groep nog niet is toegewezen. Ocriplasmine heeft een proteolytische activiteit tegen eiwitcomponenten van het glasachtige lichaam en de vitreoretinale interface (VRI) (bijv. laminine, fibronectine en collageen) en beoogt de eiwitmatrix verantwoordelijk voor de abnormale vitreomaculaire adhesie (VMA)op te lossen. De sterke binding van de eiwit componenten binnen het macula gebied van de VRI dragt bij aan vitreomaculaire tractie (VMT), wat leidt tot een visuele handicap of maculaire gaten.Meer informatie over Jetrea
Europees Geneesmiddelenbureau beveelt goedkeuring van de geneeskunde voor de behandeling van vitreomaculaire tractie (18/01/2013)
.


Thuis
Zoek geneeskunde
Wettelijk
Speciale onderwerpen
Documenten zoeken
Nieuws & evenementen
Partners en netwerken
Wie zijn wij?
Site Map

Stuur een vraag | Help | Legal | Privacy | Klachten | Browser compatibiliteit | Contacten | Veelgestelde vragen | Openingstijden en feestdagen | Woordenlijst

© 1995-2013 EMA

7 Westferry Circus. Canary Wharf. London E14 4HB. Verenigd Koninkrijk. Tel. +44 (0) 20 7418 8400. Fax +44 (0) 20 7418 8416

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloedingen, glasachtige (vitreuze hemorrragie)

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen), zoals wazig en onduidelijk zien, lichtflitsen, zwarte vlekken, donkere vlekken in het gezichtsveld (= scotoma) en gekleurde ringen (= halo)

Gezichtsvermogen, afname (meestal gedeeltelijk omkeerbaar)

Licht(over)gevoeligheid

Netvliesbloedingen

Tranenvloed, verstoorde

Algemeen

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Medicijnen die de lichtgevoeligheid (= fotosensibiliteit) verhogen, zoals bloedsuikerverlagende middelen (= antidiabetica), fenothiazinen, friseofulvine, sulfonamiden, tetracyclinen, bepaalde plasmiddelen (thiazide-diuerica)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts toegediend door middel van een injectie in het oog.

Vůůr toediening de patiŽnt instrueren om zichzelf antimicrobiŽle druppels toe te dienen (4◊/dag, gedurende 3 dagen vůůr en na iedere injectie).


Hoe te bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Ocriplasmin Injectie.