Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Jaydessģ


Geneesmiddel: Jaydessģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 111192


Werkzame stoffen

Levonorgestrel (= progestageen hormoon).

Geneesmiddelgroep

Anti-conceptiva voor de vrouw: IUD


Andere namen

Mirenaģ

Luadeiģ


Samenstelling

Intra-Uterine Device (IUD): afleveringssysteem voor intra-uterien gebruik, bevat 13,5 mg levonorgestrel


Fabrikant/leverancier

Bayer BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Anticonceptie (= voorbehoeding tegen zwangerschap)

Bij versterkt bloedverlies tijdens de menstruatie of vermeerderde menstratie (= menorragie)

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Abortus (= miskraam) ten gevolge van infectie (= septische abortus), gedurende de afgelopen 3 maanden

Aderwand-ontsteking met bloedstolselvorming (= tromboflebitis)

Baarmoeder (= uterus), onvolledig verkleind na een bevalling (= subinvolutio uteri)

Baarmoeder (= uterus) of baarmoederhalsslijmvlies (= cervix), misvormingen en/of kwaadaardige gezwellen (= maligniteiten)

Baarmoederhalsslijmvlies (= cervix), goedaardige (= benigne) gezwellen (= endometriose)

Baarmoederwand-gezwellen, goedaardige (= uterus-fibromyomen)

Hartafwijkingen, aangeboren

Hartklep-afwijkingen

Infecties van de geslachtsorganen (= genitale infecties)

Kleine bekken-ontstekingen, ook indien eerder last van gehad

Lever-ziekten en/of levertumoren

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (= SOA)

Trombose en/of embolie (= trombo-embolische aandoeningen)

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Ziekten waarbij de weerstand is verminderd en die door infecties met bacteriŽn kunnen verergeren (o.a. aangeboren hartafwijkingen en hartklep-afwijkingen)

Zwangerschap

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Voorafgaande aan gebruik van dit middel moet zwangerschap uitgesloten zijn .

Dit middel niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof (= levonorgestrel) van dit middel gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Soms kan tijdens het inbrengen of verwijderen van dit middel gedurende korte tijd een verminderd bewustzijn optreden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over een mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof (= levonorgestrel) van dit middel voorkomt dat een bevruchte eicel zich kan nestelen (= nidatie) op de baarmoederwand (= endometrium).
Er treedt ook verdikking op van het baarmoederhals-slijm (= cervix-slijm).

Bij sommige vrouwen wordt de eisprong (= ovulatie) halverwege de menstruatie-cyclus onderdrukt.

Binnen 3 maanden treedt een sterke vermindering van de menstruatie op en soms blijft die geheel achterwege.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Tijdens de eerste maanden na inbrengen van dit middel

Acne

Borsten, gespannen en/of pijnlijk

Buikklachten

Depressie

Eierstok-gezwellen, blaasvormig met veel vocht (= ovariaalkysten)

Gewichtsveranderingen

Haaruitval

Hoofdpijn

Huidproblemen

Menstruatie-klachten, zoals verminderde of uitblijvende menstruatie en gering (= 'spotting') of onregelmatig bloedverlies

Misselijkheid

Rugklachten

Vaginale afscheiding, toename

Vochtophoping (= oedeem)

Zweten

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen.
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Algemeen

Vertel een vervangende huisarts of medisch specialist ook welke zelfzorgmedicijnen u gebruikt. Zo kunt u wisselwerkingen (= interacties) tussen verschillende geneesmiddelen voorkůmen.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel, dranken of andere stoffen.


Gebruik

Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Na iedere menstruatie controleren of de draadjes van dit middel zich nog op de baarmoederhals-opening (= portio) in de vagina bevinden.

Dit middel moet na maximaal 5 jaar worden vervangen.

Algemeen

Vraag eventueel uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De blisterverpakking niet openen. Alleen uw arts of verpleegkundige mag dit doen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na ďEXPĒ.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren , aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

Het gebruik van medicijnen heeft alleen zin wanneer dat correct gebeurt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft.

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen of denkt dat de medicijnen niet helpen, kunt u het beste daarover contact opnemen met uw arts of apotheker.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Bespreek eventuele problemen of slechte ervaringen met dit medicijn met uw arts of apotheker.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of andere problemen met het gebruik heeft, kunt u dat met uw arts of apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Jaydessģ.