Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ganfort«


Geneesmiddel: Ganfort«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/6/340/001-2


Werkzame stoffen

Bimatoprost en timolol

Geneesmiddelgroep

Glaucoom-middelen


Andere namen

Geen


Samenstelling

Oogdruppels; 3 ml. Bevat per ml: bimatoprost 300 microg (0,03%), timolol (als maleaat) 5 mg (0,5%). Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.


Fabrikant/Leverancier

Allergan BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Open-kamerhoek glaucoom, voorkˇmen of behandelen van verhoogde oogboldruk

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Astma, of voorgeschiedenis met astma

AV-block van het hart, indien tweede of derde graads

COPD, ernstige (= chronisch obstructieve luchtweg-aandoeningen) of voorgeschiedenis met COPD

Harfalen, indien last van

Hartfrequentie, verlaagde (sinusbradycardie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. benzalkoniumchloride)

Shock ten gevolge van hartaandoening (= cardiogene shock)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn -vooral na het indruppelen- kan als mogelijke bijwerkin o.a. wazig zien veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Timolol vermindert de productie van oogvocht en bimatoprost bevordert de afvoer van oogvocht. Hierdoor neemt de oogdruk af.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Gezichtsstoornissen, o.a. wazig zien, verminderde gezichtsscherpte

Hartslag, vertraagde (= bradycardie)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Ogen: irritatie, jeuk, rood, brandend of prikkend gevoel, pijn, oogbindvlies-ontsteking (= conjunctivitis), hoornvliesafwijkingen

Oogiris: kleurverandering

Ooglidrand-ontsteking (= blepharitis)

Wimpers, langer en/of donkerder

Algemeen

Na het indruppelen van oogdruppels kan het gezichtsvermogen tijdelijk verminderd zijn (zie bijsluiter in de verpakking).

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

BŔta-blokkers

Bloedglucose-verlagende middelen (= antidiabetica)

Calcium-antagonisten

Clonidine (= Catapresan«, Dixarit«)

Digitalis-glycosiden (o.a. Lanoxin«)

Guanethidine

Parasympathicomimetica (o.a. carbachol

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Gebruikelijke dosering: maximaal 1 x daags 's avonds 1 druppel in het aangedane oog.

Verwijder uw contactlenzen vˇˇr gebruik van dit middel en doe deze 15 minuten nß druppelen weer in.
Het conserveermiddel (benzalkonium) kan zachte contactlenzen doen verkleuren.

Wacht tenminste 5 minuten tussen het inbrengen van deze oogdruppels en andere oogdruppels.

Was uw handen.

Ga voor de spiegel staan en trek het onderste ooglid voorzichtig omlaag totdat er een zakje ontstaat waarin de druppel moet vallen.

Keer de fles om, breng de tip dicht bij uw oog, knijp in het flesje en laat ÚÚn druppel in het te behandelen oog vallen.
Herhaal dit als u een druppel naast het oog valt. Was uw oog met warm water uit als u teveel vloeistof in het oog krijgt en wacht met druppelen tot de volgende dosis aan de beurt is.
Herhaal deze procedure als beide ogen moeten worden behandeld.

Zorg er voor dat vˇˇr, tijdens en na het druppelen de tip van de druppelteller niet in aanraking komt met uw handen, oog of oogleden. Dit om infectie van de oogdruppelvloeistof te voorkomen.

Laat het onderste ooglid los en druk met een vinger in de ooghoek naast uw neus om te voorkˇmen dat de druppel via de neusholte in de keelholte en de maag terechtkomt.

Schroef het flesje onmiddellijk na gebruik weer dicht om infectie van de oogdruppelvloeistof te voorkomen.

Gebruik de inhoud van het flesje niet langer dan 4 weken na de datum van openen.

Bij vergeten van een druppel het druppelen overslaan en wachten tot de volgende dosering. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet (meer) precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Lees de gebruiksaanwijzing in de {b] bijsluiter van de verpakking.


Bewaren

Gesloten flesjes in de originele verpakking in de koelkast bewaren bij 2-8oC (niet in de vriezer!)

Geopende flesjes maximaal 4 weken bij kamertemperatuur (maximaal 25oC) bewaren.

Gooi het flesje maximaal vier weken na openen weg. Doe dit ook als er nog vloeistof in zit.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik daarom niet mÚÚr medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Overleg altijd eerst met uw arts als van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De oogdruppels bevatten benzalkonium-chloride als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Ganfort«.