Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Variquelģ


Geneesmiddel: Variquelģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 111278


Werkzame stof

Terlipressine

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-achterkwab-hormonen


Andere namen

Glypressinģ

Haemopressinģ


Samenstelling

Oplossing voor injectie 0,17 mg terlipressine per ml.


Fabrikant/leverancier

IS Pharmaceuticals Limited


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Slokdarm-bloedingen uit slokdarm-zweren (= oesophagus-varices)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Kinderen

Overgevoeligheid voor dit middel

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.


Werking

Dit medicijn vernauwt de bloedvaten (= vasoconstrictieve werking), met name in het maagdarm-kanaal (= tractus digestivus) en de baarmoeder (= uterus)

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Baarmoeder-krampen

Bleek gelaat, met name bij hoge doseringen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Braken

Buikpijn

Duizeligheid

Hartritme, afname (= bradycardie)

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën)

Hoofdpijn

Kranslagader-vernauwing (= coronaire ischemie)

Maagdarm-stoornissen

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties, zoals koorts, huiduitslag, ademnood door bronchusvernauwing, en anafylactische reacties

Poepen (= defaecatie), verhoogde aandrang

Vocht, vasthouden van (= vocht-retentie), met name bij hoge doseringen

Watervergiftiging (= water-intoxicatie), met name bij hoge doseringen

Weefselafsterving (= gangreen), met name bij hoge doseringen

Algemeen

Er bestaat in de praktijk altijd een kans dat ťťn of meer van de vermelde bijwerkingen zich voordoen. Dat is echter lang niet altijd het geval. Het kan dus ook zijn dat u in het geheel geen last krijgt van bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals krijgt voorgeschreven.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bäta-blokkers (= bäta-receptor-antagonisten)

Medicijnen die alfa-receptoren stimuleren (= alfa-receptor-agonisten)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruiksaanwijzing

Dit middel moet door of onder toezicht van een arts worden toegediend.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .


Bewaren

Bewaren in de koelkast (2-8 graden Celsius).

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en de zorgverzekeraars.

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om informatie over de vergoeding van dit middel vragen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Variquelģ.