Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Meningokokkenvaccin type A, C, W135, Y


Geneesmiddel: Meningokokkenvaccin type A, C, W135, Y

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/12/767/001/-007 (Nimenrixģ)

EU/1/10/614/001 (Menveoģ)


Werkzame stoffen

Gezuiverde, antigene polysacchariden van Neisseria meningitidis types type A, C, W135 en Y (= een bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken)

Geneesmiddelgroep

Vaccins


Andere namen

Nimenrixģ

Menveoģ


Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof 50 microg/ml; flacon + wegwerpspuit 0,5 ml met solvens. Bevat oligosaccharide van meningokokkengroep A 10 microg, -groep C 5 microgr, -groep W135 5 microg en -groep Y 5 microg.


Fabrikant/Leverancier

Novartis BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hersenvlies-ontsteking (= cerebrospinale meningitis)

Actieve immunisatie van adolescenten (°› 11 jaar) en volwassenen die het risico lopen om blootgesteld te worden aan Neisseria meningitidis-groepen A, C, W135 en Y, om een invasieve aandoening te voorkomen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Kinderen jonger dan 11 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of een of meer van de bestanddelen

Algemeen

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de toepassing van dit middel.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de zwangerschap goed vast te stellen.

Dit vaccin niet toepassen de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Na toediening van dit vaccin geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Lees de bijsluiter[ voor meer informatie over de toepasssing van dit medicijn tijdens de zwangerschap of periode van borstvoeding (= lactatie).


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit vaccin bevat stimuleert de aanmaak van natuurlijke antistoffen tegen Neisseria meningitidis type A, C, W135 en Y.

De beschermende werking begint gewoonlijk na ca. 10 dagen en duurt ca. 3 jaar.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische reacties (zelden)

Injectieplaats: o.a. roodheid, zwelling, pijn

Overgevoeligheidsreacties

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) op een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.


Gebruik

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige toegediend in een spier (= intramusculair) van bijv. arm of achterkant van de dij.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Meningokokkenvaccin type A, C, W135, Y .