Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Varibonaģ


Geneesmiddel: Varibonaģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 108744-5


Werkzame stof

Natrium-risedronaat

Geneesmiddelgroep

Calcium-regulerende middelen (bifosfonaten)


Andere namen

Actonelģ

Risedroninezuur Tabletten (generiek)

Melenorģ


Samenstelling

Tabletten, omhulde: 30 mg of 35 mg ('Wekelijks') natrium-risedronaat per tablet


Fabrikant/Leverancier

Terix Labs Ltd


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Osteoporose (= 'bot-ontkalking') na de overgang (= post-menopauzale osteoporose)

Ziekte van Paget

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Borstvoeding

Bot-stofwisselingsstoornissen (vraag uw arts of dit een bezwaar is)

Calciumgehalte van het bloed, te laag (= hypo-calciŽmie)

Kinderen en jong volwassenen (werkzaamheid en veiligheid zijn bij deze leeftijdsgroepen nog niet bekend)

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiŽntie), ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. lactose)

Zwangerschap

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn is bedoeld voor de periode nŠ (= post) de overgang (= menopauze).

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit medicijn is bedoeld voor de periode nŠ (= post) de overgang (= menopauze).

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding/ geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan bij patiŽnten met de ziekte van Paget als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en verzwakking van het gezichtsvermogen veroorzaken. Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn remt de afbraak van botweefsel en versterkt de structuur van het bot.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ademhaling, stokkende (= adempauze, apnoe)

Beenkrampen

Botpijn

Bronchitis

Buikpijn (abdominale pijn)

Calciumgehalte van bloed, verlaging (= hypocalciŽmie)

Diarree

Dikke darm-ontsteking

Droge ogen

Duizeligheid

Gewichtsverlies

Gewrichtspijn

Gezichtsvermogen, verminderd (= amblyopie)

Gezwelvorming (= neoplasmen)

Griepachtige verschijnselen

Hoesten

Hoornvliesbeschadiging (= cornealesie)

Huiduitslag

Misselijkheid

Neusholte-ontsteking (= sinusitis)

Oog-ontsteking (iritis)

Oorsuizen (= tinnitis)

Pijn op de borst

Plassen, verhoogde nachtelijke aandrang (= nocturie)

Spierzwakte (= myasthenia)

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophoping (= oedeem) in de ledematen

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een:
(1) bijwerking
(2) wisselwerking
(3) overgevoeligheid
(4) een allergische reactie.
Neem in dat geval contact op met uw (huis)arts of apotheker.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Medicijnen die aluminium, calcium, ijzer, magnesium of andere meerwaardige kationen bevatten.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen (= interacties) van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering (volwassenen) 75 mg tablet: 2 x per maand 1 tablet.

De tablet(ten) minimaal 30 minuten voor het eerste eten of drinken (met uitzondering van leidingwater) van de dag ůf tenminste 2 uur voor of na enige andere maaltijd op de dag innemen, maar dan wel tenminste 1/2 uur voor het slapen gaan.

De tablet(ten) zittend of staand innemen met een vol glas leidingwater (tenminste 120 ml). Na inname tenminste 30 min blijven zitten of staan. De tablet komt dan sneller in de maag terecht.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer u ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de (pijn)klachten blijven of zelfs toenemen. Ook verloopt de bot-ontkalking (= osteoporose) dan mogelijk sneller. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of als u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U kunt recept-medicijnen beter niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen. Dat kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties)

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wil gaan gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat het vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Die kunnen dan zo mogelijk uw ongerustheid wegnemen. De arts kan zo nodig de dosering aanpassen of u een ander medicijn voorschrijven.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft.

Ook wanneer u geen klachten meer heeft, gaat dit medicijn de bot-ontkalking (= osteoporose) tegen. Overleg altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wťl of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan zo nodig de dosering aanpassen of u een ander medicijn voorschrijven.

Vraag uw apotheker om advies als u problemen heeft met de wijze van gebruik .


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Leees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

De tabletten bevatten lactose.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Varibonaģ.