Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Eleonore®


Geneesmiddel: Eleonore®

Recept-middel (deels)

De pil is alleen de eerste keer én bij wijziging van pil recept-plichtig (voor maximaal 90 dagen).
Daarna kan de pil ook zonder recept worden verkregen.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 105543


Werkzame stoffen

Ethinylestradiol (= oestrogeen hormoon) en levonorgestrel (= progestageen hormoon).

Geneesmiddelgroep

Orale anti-conceptiva ('de pil')


Andere namen

Oralcon®

Stederil ''30''®

Microgynon ''30''®

Ethinyloestradiol/Levonorgestrel 0,03/150 Tabletten


Samenstelling

Strip met 21 omhulde tabletten: 30 microgram ethinylestradiol en 150 microgram levonorgestrel per tablet

Piltype

Dit is een éénfase, sub-50 pil. De tabletten in de strip hebben alle dezelfde samenstelling. Ze bevatten alle minder dan 50 microgram ethinylestradiol en een progestageen hormoon.


Fabrikant/leverancier:

Mibe GmbH Arzneimittel


Toepassingen (= indicaties)

Anticonceptie, bescherming tegen ongewenste zwangerschap door inname van tabletten via de mond (= orale anti-conceptie = OAC)

Algemeen

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de toepassing van dit middel.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloedstollingsproblemen waardoor zich bloedstolsels (= trombi of embolie) kunnen vormen in de slagaderen (= arteriële trombo-embolie) of aderen (= veneuze trombo-embolie).

Diep-veneuze trombose (= bloedstolsels in de dieper gelegen aderen)

Hartinfarct (= myocard-infarct)

Hersen-doorbloedingsstoornissen (= cerebrovasculair accident = CVA)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Long-embolie (= bloedstolsel dat van elders uit het lichaam in de longen terecht is gekomen)

Tumoren die gevoelig zijn voor hormonen, zoals borstkanker (= mamma-carcinoom) en baarmoederkanker (= endometrium-carcinoom)

Zwangerschap

Algemeen

Breng een vervangende arts of medisch specialist altijd op de hoogte van eventuele ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde middelen voorgeschreven krijgt.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit middel niet of beter niet kunt gebruiken.


Zwangerschap

De pil niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Voordat de pil mag worden gebruikt, moet zwangerschap uitgesloten worden.

Wanneer tijdens het gebruik van de pil zwangerschap ontstaat, moet het gebruik van de pil onmiddellijk worden gestaakt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van de pil geen borstvoeding geven of tijdens de periode van borstvoeding een ander voorbehoedmiddel (bijv. condooms) in plaats van de pil gebruiken.

Algemeen

Vertel behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist dat u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomen dat u middelen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Gebruik tijdens de zwangerschap alleen medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen na overleg met uw arts .

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van de pil tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen

Deze pil heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De pil remt of voorkomt rijping van de eicel (= ovum) in de eileiders (= tubae). Hierdoor wordt geen rijpe eicel gevormd tijdens de eerste fase van menstruatiecyclus.

De pil remt of voorkomt de eisprong (= ovulatie). Hierdoor komt halverwege de menstruatiecyclus geen eicel vrij in de eileider.

De pil verandert het slijm van de baarmoederhals (= cervix uteri) zodanig dat zaadcellen (= spermatozoön) moeilijker in de baarmoeder (= uterus) en de eileiders terechtkomen. Dit verkleint de kans op bevruchting (= fertilisatie) van de eicel.

De pil verandert de samenstelling van de baarmoederwand. Hierdoor kan een bevruchte eicel zich moeilijk of niet innestelen (= nidatie) in de baarmoederwand (= endometrium).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van de pil.


Microgynon '30'®:

Bijwerkingen bij de aanvang van het pilgebruik

Ongeveer 10% van de pilgebruiksters heeft last van onderstaande bijwerkingen. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal binnen enkele maanden.

Borsten, gespannen en/of pijnlijk

Doorbraakbloedingen, met name bij sub-50 en sub-30 pillen

Hoofdpijn

Misselijkheid

Andere mogelijke bijwerkingen zijn o.a.

Acne

Arteriële trombose (= bloedstolselvorming in de aderen), vooral bij rokende vrouwen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), met name bij toenemende leeftijd en duur van het pilgebruik

Borstkanker (= mamma-carcinoom), lichte verhoging van de kans; dit risico neemt langzaam af na stoppen met de pil

Foliumzuur-tekort, na langdurig gebruik van de pil

Galstenen (= cholelithiasis)

Geelzucht door galstuwing, na langdurig gebruik van de pil

Glucose-tolerantie, verminderde

Eetlust, toename

Levergezwellen (hepatocellulair adenoom), goedaardige (= benigne); na langdurig gebruik van de pil

Lichaamsbeharing, toename (= hirsutisme)

Pigment-vlekken (= chloasma = melasma), vooral in het gezicht. De vlekken worden onder invloed van (zon)licht donkerder.

Veneuze trombose (= bloedstolselvorming in de aderen)

Vet haar

Vet-metabolisme (= lipiden-metabolisme), geringe veranderingen

Belangrijk

Wanneer tijdens het gebruik van de pil effecten die u niet kent of niet verwacht optreden, kan dat wijzen op een bijwerking, (= interactie), allergie, overgevoeligheid. of wisselwerking (= interactie) van dit middel met een ander middel.

Bijwerkingen van de pil verminderen of verdwijnen vaak na enkele maanden pilgebruik.

Gebruik van de pil verhoogt de kans op bepaalde hart- en vaatziekten ten gevolge van de vorming van bloedstolsels (= trombose of embolie) in de slagaderen (= arteriële trombose) en/of aderen (= veneuze trombose). Stoppen met roken vermindert de kans op trombose of embolie.

Gebruik van de pil verhoogt in geringe mate de kans op borstkanker (= mamma-carcinoom). Dit verhoogde risico is meestal ca. 10 jaar na stoppen met de pil verdwenen.

Na stoppen met de pil kan de vruchtbaarheid tijdelijk zijn verstoord. Deze verstoring is meestal goed te verhelpen.

Het is in principe altijd mogelijk dat u allergisch of overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat beslist ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan een ander middel voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke bijwerkingen van de pil.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Medicijnen die de enzymactiviteit van de lever stimuleren, zoals carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®), fenobarbital, fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), primidon (= Mysoline®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®), Sint-Janskruid, en sommige anti-schimmelmiddelen, zoals griseofulvine en terbinafine (= Lamisil®)

Belangrijk

Bij gelijktijdig gebruik van medicijnen die de betrouwbaarheid van de pil kunnen verminderen (zie rubriek 'Wisselwerkingen'), wordt aangeraden tijdelijk een barrière-middel (bijv. condoom) te gebruiken om ongewenste zwangerschap te voorkómen.

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunnen onnodige wisselwerkingen worden voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van de pil met medicijnen of andere stoffen.


Hoe gebruiken

Lees vóór gebruik eerst de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Begin zo mogelijk de eerste dag van de natuurlijke menstruatie met de eerste tablet van de strip, de pil is dan direct veilig.

Wanneer later met de pil wordt begonnen, wordt aangeraden om de eerste maand van het pilgebruik gelijktijdig een ander voorbehoedmiddel, bijv. condooms, te gebruiken om de kans op ongewenste zwangerschap te verkleinen.

Algemeen

Lees voorafgaande aan het gebruik van de pil altijd eerst nauwkeurig de bijsluiter .

Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen als u de pil vergeten bent, de pil na inname heeft uitgebraakt of wanneer u last heeft van ernstige diarree . Deze informatie kunt u ook vinden in de bijsluiter in de verpakking.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg wanneer u problemen heeft met het pilgebruik of daar vragen over heeft.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur (beneden 25°C)

Algemeen

Bewaar de pil altijd buiten bereik van kleine kinderen. Kleine kinderen denken dat het snoepjes zijn.

De pil is in de originele stripverpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur. Bewaar de pil nooit in een warme en vochtige omgeving, zoals douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van de pil staat op de verpakking vermeld. Raadpleeg uw apotheker als u vragen heeft over de houdbaarheid van de pil.

Overtollige pillen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien, maar terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van de pil.


Correct gebruik

De betrouwbaarheid van de pil staat en valt met correct gebruik, d.w.z. nauwkeurig volgens voorschrift . Het vergeten van één enkele pil kan al tot zwangerschap leiden! In de praktijk leidt verkeerd gebruik of vergeten van de pil regelmatig tot ongewenste zwangerschap (zie ook rubriek 'Medicatie-begeleiding').

Combineren van de pil met medicijnen?

Wanneer de pil zonder overleg met een arts wordt gecombineerd met recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen kan de betrouwbaarheid van de pil afnemen. Hierdoor wordt de kans op ongewenste zwangerschap aanzienlijk groter.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil recept-medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen wilt gebruiken.

Vragen over de pil?

Vraag uw arts of apotheker altijd om nadere uitleg als u vragen heeft over de pil.


Medicatiebegeleiding

Ga naar de pil-watch van ConsuMed


Vergoeding

De pil is de eerste 3 maanden alleen op recept verkrijgbaar in de apotheek en wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van de pil.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over de pil vragen.


Bijzonderheden

Geen


Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering zijn misselijkheid en braken en -vooral bij jonge meisjes- lichte vaginale bloedingen.

Neem wanneer u overdosering vermoedt, contact op met uw arts. Houd de verpakking bij de hand of neem deze mee wanneer u naar een arts of ziekenhuis toe gaat.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Spijsverteringsproblemen, misselijkheid, braken, stoornissen in de menstruatie-cyclus

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Eleonore®.

Bijsluiters