Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Elonvaģ


Geneesmiddel: Elonvaģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/09/609/001-2


Werkzame stof

Corifollitropine alfa

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-voorkwab-hormonen


Andere namen

Geen


Samenstelling

Oplossing voor injectie: 100 of 150 microgram


Fabrikant/leverancier

NV Organon


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Onvruchtbaarheid bij de vrouw (= infertiliteit)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Ovarium-vergrotingen of -kysten, bepaalde vormen van

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer vande bestanddelen

Tumoren van de eierstok (= ovarium-carcinoom), borst (= mammacarcinoom), baarmoeder (= uterus-carcinoom), hypofyse (= -adenoom) of hypothalamus (= -adenoom)

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel wordt gebruikt om zwangerschap mogelijk te maken.

Borstvoeding

De werkzame stof kan worden uitgescheiden in de moedermelk.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Elonvaģ kan duizeligheid veroorzaken. Als u zich duizelig voelt, bestuur dan geen voertuigen en bedien
geen machines.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit hormoon is een biotechnisch vervaardigd hormoon dat o.a. de rijping en afgifte van rijpe eicellen stimuleert (= follikel stimulerend hormoon = FSH).

Dit hormoon stimuleert ook de afgifte van vrouwelijke geslachtshormonen (= gonadale steroïd-productie).

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)

Hoofdpijn

Vermoeidheid

Bekkenpijn en -ongemak

Klachten aan de borsten

Injectieplaats, jeuk, roodheid, zwelling, blauwe plek, zwelling, pijn (vooral de eerste da...cut...

Duizeligheid

Braken

Buikpijn

Diarree

Misselijkheid (= nausea)

Vochtophoping

Opgezet gevoel

Trombusvorming en embolie (= trombo-embolische complicaties)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook genees...cut...

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht o...cut...

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen [...cut...

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn...cut...

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de...cut...

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerk...cut...

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerk...cut...


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft...cut...

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist ...cut...

Lees ook de patiŽntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over moge...cut...


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en de zorgverzekeraar.

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over de vergoeding van dit middel vragen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar)..


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Elonvaģ.