Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ulipristalacetaat Tabletten


Geneesmiddel: Ulipristalacetaat Tabletten

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU//1/09/522/001


Werkzame stof

Ulipristalacetaat

Geneesmiddelgroep

'Morning after'-middelen


Andere namen

EllaOne«

Esmya«


Samenstelling

Tablet: 30 mg ulipristalacetaat


Fabrikant/leverancier

Laboratoire HRA Pharma


Toepassingen (= indicaties)

Nood-anticonceptie (= 'morning after pil'), na onbescherm geslachtsverkeer, bij na verkeerd pil- of condoomgebruik of andere vormen van anticonceptie.

De tabletten moeten binnen liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 120 uur na onbeschermd gelachtsverkeer of falen van de anticonceptie worden ingenomen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor meer informatie over de toepassing van dit middel.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ulipristalacetaat of voor ÚÚn van de andere bestanddelen van Ellaone.

Als u denkt dat u zwanger bent.

Algemeen

Breng behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist altijd op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u middelen voorgeschreven krijgt die u niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Geef bij gebruik van dit medicijn borstvoeding direct voor inname van de tablet en kolf daarna tot 36 uur na inname de borstvoeding af en gooi deze weg.

Algemeen

Vertel behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist dat u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die u niet mag gebruiken tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent medicijnen die u eerder heeft gebruikt , zelfzorggeneesmiddelen of alternatieve middelen tijdens zwangerschap of borstvoeding te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit middel.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werking van Ellaone komt tot stand doordat het de activiteit van het natuurlijke hormoon progesteron verandert. Men denkt dat Ellaone voorkomt dat de eierstokken een eitje afgeven en dat het ook de omstandigheden in de baarmoeder kan veranderen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Menstruatiestoornissen

Moeheid

Duizeligheid

Hoofdpijn

Misselijkheid (= nausea)

Pijn in de onderbuik

Spierkrampen

Stemmingswiselingen

Belangrijk

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer zich tijdens het gebruik van dit middel effecten die u niet kent of verwacht voordoen, kan dat wijzen op een bijwerking, op een wisselwerking met een ander geneesmiddel, voedsel of drank, op een overgevoeligheidsreactie of op een allergische reactie. Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

Het is in mogelijk dat u overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan waarschijnlijk een ander middel voorgeschreven.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit middel.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Geneesmiddelen, die de activiteit van lever-enzymen stimuleren, zoals barbituraten (o.a. fenobarbital), carbamazepine (Carbymal«, Tegretol«), fenyto´ne(= Diphanto´ne«, Epanutin«) en andere middelen tegen epilepsie (= anti-epileptica), primidon (= Mysoline«), bepaalde schimmelmiddelen (= anti-mycotica) zoals griseofulvine, en rifabutine (= Mycobutin«), rifampicine (= Rifadin«, Rimactan«) en ritonavir (= Norvir«)

Kruidenpreparaten met sint-janskruid (Hypericum perforatum), die worden gebruikt voor depressies en angst.

Bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt om de zuurgraad van de maag of zweren te behandelen (bijvoorbeeld omeprazol)

Belangrijk

Vertel behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Op die manier kunt u wisselwerkingen met andere geneesmiddelen voorkˇmen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tablet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen na onbeschermde geslachtsdaad of falen van de anticonceptie, innemen.

De tabletten op elk moment van de menstruatie-cyclus worden ingenomen.

De anticonceptie-pil kan na het gebruik van dit medicijn verder volgens voorschrift worden geslikt.

Na gebruik van dit medicijn wordt voor alle zekerheid aanbevolen tot de volgende menstruatiecyclus tidjens geslachtsverkeer extra beschermende maatregelen te nemen (bijv. gebruik van condooms) om zwangerschap te voorkomen.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet (meer) goed weet hoe u dit medicijn moet gebruiken.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige pillen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik

De betrouwbaarheid van dit medicijn staat en valt met correct gebruik; dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Combineren

Als u dit medicijn combineert met andere recept- of zelfzorg-medicijnen kan dat de betrouwbaarheid verminderen. Hierdoor loopt u een grotere kans zwanger te worden.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil andere recept-geneesmiddelen of zelfzorgmedicijnen gebruikt of wil gaan gebruiken.


Medicatiebegeleiding

Ga naar de pil-watch van ConsuMed


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Ellaone bevat lactosemonohydraat.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Ulipristalacetaat Tabletten.