Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Qlaira®


Geneesmiddel: Qlaira®

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 101491


Werkzame stoffen

Estradiol (= oestrogeen hormoon) en dienogest (= anti-androgeen hormoon).

Geneesmiddelgroep

Middelen bij overgangsklachten

Overige estrogeen-progestageen-combinaties


Andere namen

Geen


Samenstelling

Dag 1 en 2 per tablet 3 mg estradiol.
Dag 3 tm 7 per tablet 2 mg estradiol en 2 mg dienogest.
Dag 8 tm 24 per tablet 2 mg estradiol en 3 mg dienogest.
Dag 25 en 26 per tablet 1 mg estradiol.
Dag 27 en 28 placebotablet.


Fabrikant/leverancier

BayerSchering Pharma

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 111950//101491


Toepassingen (= indicaties)

Anticonceptie, bescherming tegen ongewenste zwangerschap door inname van tabletten via de mond (= orale anti-conceptie = OAC)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Angina-pectoris

Borstkanker of vermoeden daarvan

Diep-veneuze trombo-embolische aandoeningen

Geelzucht (= icterus)

Genitale bloedingen met een onbekende oorzaak

Hart-infarct (= myocard-infarct)

Lever-aandoeningen

Long-embolie

Nier-aandoeningen, ernstige

Overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Porfyrie (= erfelijke stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof)

Trombose en/of embolie (= trombo-embolische aandoeningen)

Tumoren (= gezwellen) die gevoelig zijn voor oestrogene hormonen

Zwangerschap

Algemeen

Breng behalve uw eigen (huis)arts ook een vervangende (huis)arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Dit medicijn voorkómt geen zwangerschap en kan daarom niet als 'pil' tegen zwangerschap worden gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.


Werking

De pil remt of voorkomt rijping van de eicel (= ovum) in de eileiders (= tubae). Hierdoor wordt geen rijpe eicel gevormd tijdens de eerste fase van menstruatiecyclus.

De pil remt of voorkomt de eisprong (= ovulatie). Hierdoor komt halverwege de menstruatiecyclus geen eicel vrij in de eileider.

De pil verandert het slijm van de baarmoederhals (= cervix uteri) zodanig dat zaadcellen (= spermatozoön) moeilijker in de baarmoeder (= uterus) en de eileiders terechtkomen. Dit verkleint de kans op bevruchting (= fertilisatie) van de eicel.

De pil verandert de samenstelling van de baarmoederwand. Hierdoor kan een bevruchte eicel zich moeilijk of niet innestelen (= nidatie) in de baarmoederwand (= endometrium).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Baarmoeder-gezwellen (=myomen)

Baarmoederhals-gezwellen (cervix-neoplasmen)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Borsten, goedaardige gezwellen (= neiplasmen)

Borsten, vergroting

Buik, pijn of zwelling

Doorbraak-bloedingen

Hoofdpijn

Misselijkheid (= nausea)

Nervositeit

Opvliegers

Pijn, in de ledematen

Stemmingswisselingen

Zwakte, gevoel van (= athenie)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als tijdens gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal "bekende" bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Informeer uw arts of apotheker als u veel last van bijwerkingen heeft of als er sprake is van (mogelijk) nieuwe bijwerkingen die niet in de bijsluiter worden vermeld.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Anti-stollingsmiddelen ('bloedverdunners')

Medicijnen die bepaalde lever-enzym-functies beïnvloeden, zoals epilepsie-middelen (fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine = Carbymal®, Tegretol®), antibacteriële/antivirale middelen zoals rifampicine (Rifadinb®, Rimactan®)rifubutine, nevirapine (Viramune®), de anti-HIV-middelen efavirenz (= Stocrin®) en nelfinavir (= Viracept®) en ritonavir (= Nrovir®) en verder o.a. cimetidine (= Tagamet®) en ketoconazol (= Nizoral®)

Sint-Janskruid (= Hypericum perforatum)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Zie etiket en bijsluiter in de verpakking.

De gebruikelijke dosering is één tablet per dag.

De tabletten moeten ononderbroken (= continu) worden gebruikt. Er mag dus geen tablet-vrije periode worden ingelast.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, niet aan anderen geven en niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer uw medicijnen niet met medicijnen die u heeft bewaard of met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen en zelfs of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn andere (zelfzorg)medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Stop het gebruik en neem nmiddellijk contact op met uw (huis)arts bij geelzucht, voor het eerst migraine-achtige hoofdpijn en/of zwangerschap.

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Gebruik uw de medicijnen tenminste tot de volgende controle.
Overleg eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles.
Vertel uw arts of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt gedeeltelijk vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Belangrijk

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Qlaira®.

Bijsluiters