Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ratiograstimģ


Geneesmiddel: Ratiograstimģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/08/444/01
EU/1/08/444/005


Werkzame stof

Filgrastim

Geneesmiddelgroep

HematopoŽtische groeifactoren (bloed-aanmaak-bevorderende middelen)


Andere namen

Neupogenģ

Biograstimģ

Tevagrastimģ

Filgrastim Injecties (generiek)

Zarzioģ

Accofilģ


Samenstelling

30 MIU (Miljoen Internationale Eenheden)/0,5ml, oplossing voor injectie of infusie

48 MIU/0,8ml, oplossing voor injectie of infusie


Fabrikant/Leverancier

Ratiopharm GmbH


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Neutropenie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Neutropenie , erfelijke (= congenitale) en ernstig (= ziekte van Kostmann) met bepaalde bloedcel-afwijkingen (= cytogenetische afwijkingen)

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel bij voorkeur niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Borstvoeding

Na gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft)

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en kunnen dan via borstvoeding de baby bereiken. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien of dit medicijn invloed heeft op uw reactie- of concentratievermogen.


Werking

Dit medicijn bevat een recombinant groeifactor (filgrastim), die in het beenmerg de vorming en afgifte van bepaalde witte bloedcellen (neutrofiele granulocyten) stimuleert.

De werking begint gewoonlijk binnen 24 uur.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloed-laboratoriumwaarden, bepaalde veranderingen (stijging van alkalisch fosfatase, gamma-glutamyl-transpeptidase), lactaat-dehydrogenase en serum-urinezuur)

Plasproblemen, o.a. pijnlijk en/of moeilijk plassen

Reuma, opflakkering van de verschijnselen (= exacerbatie)

Skeletpijn (bij kankerpatiŽnten)

Spierpijn (bij kankerpatiŽnten)

Bloed in de urine (= hematurie)

Bloedarmoede (= anemie)

Bloed-laboratoriumwaarden, bepaalde veranderingen (stijging van alkalisch fosfatase, lactaat-dehydrogenase en serum-urinezuur en daling van bloedglucose-gehalte)verhoging (= hypertensie), incidenteel met hoofdpijn, gevoels- en/of bewegingsstoornissen (=

Botontkalking (= osteoporose)

Botpijn

Diarree

Eiwit in de urine (= hematurie)

Gewrichtspijn

Hoofdpijn

Injectieplaats: pijn

Haaruitval (= alopecia)

Leververgroting (= hepatomegalie)

Miltvergroting

Neusbloeding (= epistaxis)

Rode huidvlekken (flush)

Vaatontsteking, onderhuids (= cutane vasculitis), bij langdurig gebruik

Skeletpijn

Spierpijn


Wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Fluoro-uracil (= Fluracedilģ)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruiksaanwijzing

Zie gebruiksvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren:

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw:

Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding:

Niet van toepassing.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Ratiograstimģ.