Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Recofol N«


Geneesmiddel: Recofol N«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 103669
RVG 103671


Werkzame stof

Propofol

Geneesmiddelgroep

Middelen voor algehele verdoving (= algehele anesthesie, narcose-middelen)


Andere namen

Diprivan«

Propofol (generiek)

Ripol«


Samenstelling

Recofol N: vloeistoffen voor intra-veneuze (= i.v.) injectie : 10 mg of 20 mg propofol per ml


Fabrikant/Leverancier

Bayer Schering Pharma Oy


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Algehele verdoving (= anesthesie, narcose) of als toevoeging bij andere verdovingsmiddelen

Kalmering (= sedatie) van patiŰnten tijdens operaties onder gedeeltelijke (= regionale) verdoving.

Kalmering (= sedatie) van beademde intensive patiŰnten.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Kinderen van 16 jaar en jonger

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor ÚÚn of meer van de bestanddelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn bij voorkeur niet toedienen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen bortsvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit middel kan na toediening tijdelijkhet reactie- en concentratievermogen negatief be´nvloeden.
Neem daarom tot tenminste 24 uur na toediening van dit middel niet deel aan het verkeer en bedien gedurende die tijd geen machines.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn heeft een snelle pijnstillende (= analgetische) en verdovende (= anesthetische) werking.

De pijnstillende werking treedt op bij lagere doseringen en houdt langer aan dan de verdovende werking.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Zie bijsluiter in de verpakking.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Zie bijsluiter in de verpakking.

Algemeen

Vertel ook de medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespeek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Remming van de hart- en longwerking (cardiovasculaire depressie).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Recofol N«.