Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Paclitaxel Infusie (generiek)


Geneesmiddel: Paclitaxel Infusie (generiek)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Paclitaxel

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: TaxoÔden


Andere namen

Taxolģ

Paclitaxinģ

Paxeneģ


Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof: 6 mg paclitaxel per ml


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Hospira Benelux BVBA
RVG 30371

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
RVG 30864

Pharmachemie BV
RVG 32011

Centrafarm Services B.V.
RVG 33270

Mylan BV
RVG 34648

Actavis BV
RVG 34659

Fresenius Kabi Nederland B.V.
RVG 101863

Avisors cvba
RVG 35310

Accord Healthcare B.V.
RVG 102965

Agila Specialties UK Limited
RVG 112423


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker, uitgezaaid (= gemetastaseerd)

Eierstok-kanker (= ovariumcarcinoom)

Longkanker, niet-kleincellige vorm

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties)

Witte bloedcellen, verminderd aantal (= neutropenie)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige (voorzichtigheid geboden)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tijdens en tenminste gedurende 3 maanden na toepassing van dit middel zwangerschap voorkůmen .

Informeer direct uw (huis)arts als u tijdens of binnen 3 maanden na toepassing van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Van een belangrijk aantal geneesmiddelen tegen kanker ('chemokuur', 'hormoonkuur', 'anti-hormoonkuur') is bekend dat ze tijdens de zwangerschap schadelijk kunnen zijn. Van de meeste andere is dat niet precies bekend, maar wordt -vanwege hun invloed op de celdeling- schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet uitgesloten .

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn remt de groei en deling van bepaalde tumorcellen en daardoor de groei van de tumor.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Beenmerg-depressie, verminderd aantal witte bloedcellen (= neutropenie) en bloedplaatjes (= trombocytopenie) en verminderde hoeveelheid rode bloedkleurstof (= anemie)

Bloedarmoede (= anemie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloeddrukverlaging, bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Bloed-laboratoriumwaarden, afwijkingen

Braken

Darm-ontsteking (ischemische colitis)

Darmverlamming (= ileus)

Duizeligheid bij opstaan

Epileptische aanvallen

Gewrichtspijn (= artralgie)

Gezichtsvermogen, afwijkingen

Hart-aandoeningen, zoals hartfalen, hartinfarct (= myocard-infarct), hartblock (AV-block) en plotselinge bewusteloosheid (= syncope)

Hartritme, toename (= tachycardie)

Hersen-aandoeningen (hepatische encefalopathie)

Huidafwijkingen

Infecties

Injectieplaats, o.a. pijn

Kaalheid (= alopecia)

Koorts

Lever-aandoeningen

Maagdarm-klachten

Maagdarm, doorboring (= perforatie)

Misselijkheid

Nagel-afwijkingen

Oogzenuw-afwijkingen

Overgevoeligheidsreacties, o.a. blozen (flushes), huiduitslag, ademnood en bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Slijmvlies-ontstekingen (= mucositis)

Spierpijn (= myalgie)

Trombose (veneuze trombo-embolie)

Vochtophoping in de weefsels (= perifeer oedeem)

Zenuw-aandoeningen (= neuropathie), waardoor o.a. verminderde huidgevoeligheid (= paresthesie) en prikkelende pijn

Algemeen

Geneesmiddelen tegen kanker hebben nogal vaak bijwerkingen, waaronder misselijkheid, braken (= emesis), slikproblemen (= dysfagie), diarree, haaruitval (= alopecia), moeheid en onvruchtbaarheid (= infertiliteit) bij de man. De bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter van de verpakking.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bestraling (= radiotherapie)

Cisplatine (= Platinolģ, Platosinģ)

Medicijnen die de activiteit van bepaalde lever-enzymen (CYP3A4-enzymen) remmen

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over de toepassing van dit medicijn.


Medicatiebegeleiding

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over de toepassing van dit medicijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Paclitaxel Infusie (generiek).