Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Darodermģ Zinkzalf (zelfzorg)


Geneesmiddel: Darodermģ Zinkzalf (zelfzorg)

Zelfzorg-medicijn

Dit medicijn ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept-geneesmiddel = NR-geneesmiddel = zelfzorg-medicijn).


Werkzame stoffen

Zinkoxide en vaseline

Geneesmiddelgroep

Huidmiddelen: restgroep


Andere namen

Zinkoxide Zalf 10% FNA

Zinkzalf 10%


Samenstelling

Zalf: 100 mg zinkoxide in vaseline


Fabrikant/Leverancier

Daro / GlaxoSmithKline Consumer healthcare BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Huidaandoeningen, wanneer indifferente behandeling (= behandeling zonder farmacologisch actieve stoffen) nuttig is


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Brandwonden

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen.


Zwangerschap

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Ook zelfzorg-medicijnen voor uitwendig gebruik kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Vraag altijd eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding recept-medicijnen die u eerder heeft gebruikt, nog steeds gebruikt, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking of de bijgeleverde patiŽnteninformatiefolder om te zien of u dit middel mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend geen invloed op uw reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees altijd de patiŽntenbijsluiter of de bijgeleverde patiŽnteninformatiefolder om te zien of dit middel invloed heeft op uw reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.


Werking

Dit middel heeft een dekkende, verkoelende en zwak samentrekkende (= adstringerende) werking op de huid.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking of de bijgeleverde patiŽnteninformatiefolder voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Er zijn voor zover bekend geen bijwerkingen.

Algemeen

Ook medicijnen voor uitwendig gebruik kunnen bijwerkingen veroorzaken. Deze kunnen plaatselijk (= lokale bijwerkingen) of elders in het lichaam (= systemische bijwerkingen) optreden.

Er bestaat een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Er bestaat een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking (= interactie) van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit middel of (4) een allergische reactie op ťťn van de bestanddelen van dit middel.

Bij uitwendig gebruik van medicijnen is de kans op bijwerkingen meestal kleiner dan bij inwendig gebruik.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een van de bestanddelen in een medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat middel niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde stoffen en medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter of de bijgeleverde patiŽnteninformatiefolder voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Wisselwerkingen (= interacties)

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere stoffen.

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking of de bijgeleverde patiŽnteninformatiefolder voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit middel met andere stoffen.


Gebruiksaanwijzing

Zie etiket of gebruiksaanwijzing in de patiŽnten-informatiefolder.

De 1-3 maal per dag op de huid aanbrengen en eventueel afdekken met verband.

Niet gebruiken op brandwonden

Algemeen

Ook bij gebruik van medicijnen voor uitwendig gebruik op de huid of slijmvliezen is het van groot belang dat u zo goed mogelijk de gebruiksaanwijzing volgt.

Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter of patiŽnten-informatiefolder niet begrijpt.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar daarom ook zelfzorg-medicijnen altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .

De meeste zelfzorg-medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van medicijnen staat gewoonlijk vermeld op de verpakking.

Overtollige zelfzorg-medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter of patiŽnten-informatiefolder voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze volgens voorschrift gebruikt.

Wanneer u te weinig (= onderdosering) van dit zelfzorg-medicijn gebruikt, kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel (= overdosering) van dit zelfzorg-medicijn gebruikt, kan dat leiden tot ongewenste effecten.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter of patiŽnten-informatiefolder niet goed begrijpt.

Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit zelfzorg-medicijn combineren met medicijnen die u op doktersrecept heeft gekregen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen.

Vraag altijd eerst advies aan uw apotheker of arts wanneer u naast de medicijnen die u op recept in de apotheek heeft gekregen ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.


Medicatiebegeleiding

Gebruik ook zelfzorg-medicijnen altijd volgens voorschrift .

Raadpleeg uw apotheker wanneer dit zelfzorgmiddel geen, onvoldoende of een ongewenst effect heeft.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Daroderm zinkzalf

Algemeen

U kunt uw apotheker of drogist zo nodig om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)


Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Darodermģ Zinkzalf (zelfzorg).

Bijsluiters