Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Olmetec-HCT«


Geneesmiddel: Olmetec-HCT«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 32740-1
RVG 104240-1


Werkzame stoffen

Olmesartan-medoxomil en hydrochloorthiazide

Geneesmiddelgroep

Angiotensine-II-blokkers (= Olmesartan)

Diuretica (= Hydrochloorthiazide)


Andere namen

Geen


Samenstelling

Tabletten, omhulde met 20 mg olmesartan-medoxomil en 12,5 mg hydrochloorthiazide per tablet

Tabletten, omhulde met 20 mg olmesartan-medoxomil en 25 mg hydrochloorthiazide per tablet

Tabletten, omhulde met 40 mg olmesartan-medoxomil en 12,5 mg hydrochloorthiazide per tablet

Tabletten, omhulde met 40 mg olmesartan-medoxomil en 25 mg hydrochloorthiazide per tablet


Fabrikant/Leverancier

Daiichi Sankyo Nederland B.V.

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 107573//32740
RVG 114017//32740
RVG 114018//32741
RVG 114055//104240
RVG 114054//104241

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 108133//32740
RVG 108134//32741

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 112271//32740


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging zonder bekende oorzaak (= essentiŰle hypertensie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor ÚÚn of meer bestanddelen in dit medicijn of voor vergelijkbare medicijnen

Galweg-obstructie

Laatste 6 maanden van de zwangershap (2e en 3e trimester)

Periode van borstvoeding (= lactatie)

Let op bij (o.a.)

- Nier-aanodeningen
- Vernauwde nier-slagaders
- Lever-aandoeningen
- Hartfalen
- Harklep-vernauwingen of andere hartdoorstromingsproblemen
- Bloedvolume- of natriumspiegel-problemen
- Verhoogde aldosteron-spiegel (primair aldosteronisme)
- Verhoogde kaliumspiegel
-

Algemeen

Breng behalve uw eigen arts ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft.
Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt of wanneer u voorzichtig moet zijn met het gebruik.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Informeer uw (huis)arts als u tijdens het gebruik van dit medicijn zwanger bent geworden.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend. Overleg daarom altijd eerst met uw (huis)arts of apotheker voordat u medicijnen gebruikt tijdens de zwangerschap. Dat geldt ook voor zelfzorg-medicijnen.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw (huis)arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn blokkeert bepaalde receptoren (= angiotensine II-receptoren) in hart, bloedvaten en bijnieren. Hierdoor daalt de bloeddruk (= antihypertensieve werking).

De werkingsduur bedraagt ca. 24 uur per dosis.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Vaak (bij 1-10 van de 100 gebruikers) o.a.

- bloed in urine (haematurie)
- buikpijn
- diarree
- duizeligheid
- enkelzwelling (perifeer oedeem)
- gewrichtspijn (artralgie)
- griepverschijnselen
- luchtweg-ontsteking: o.a. hoesten, slijmopgeven, keel-ontsteking (faryngitis), neusslijmvlies-ontsteking (rhinitis)
- maag/darmwand-ontsteking (gastro-enteritis)
- pijn
- pijn op de borst (angina pectoris)
- rugpijn
- sleletpijn
- spijsverteringsstoornissen (dyspepsie)
- urineweg-infectie
- vermoeidheid

Soms (bij 1-10 van de 1000 gebruikers) o.a.

- evenwichtsstoornissen met misselijkheid (vertigo)
- huiduitslag (rash)

Zelzame en zeer zeldzame bijwerkingen

- zie bijsluiter in de verpakking

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een:
- bijwerking
- wisselwerking met een ander medicijn, voedsel of drank
- overgevoeligheid
- allergische reactie

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals krijgt voorgeschreven.

Breng behalve uw eigen arts ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Andere bloeddrukverlagers (= anti-hypertensiva)

Lithium (= Camcolit«, Litarex«, Priadel«)

Kalium-zouten

Maagzuurbinders zoals aluminium-/magnesiumhydroxide

Pijnstillers van het NSAID-type (= prostaglandine-synthetase-remmers), zoals o.a. indometacine

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (o.a. thiazide- en kaliumsparende diuretica )

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen:
- startdosering: 1 x daags 10 mg
- zo nodig verhogen tot maximaal 40 mg per dag

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Gebruik de tabletten bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip.

Neem bij vergeten van de dagelijkse dosering gÚÚn extra tablet in. Ga gewoon door met de volgende dosering.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder van dit medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet mÚÚr van dit medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg ook altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bijvoorbeeld bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

De 10 mg tablet van dit medicijn wordt volledig vergoed (per 01-02-05).

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Momenteel beschikken wij niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Olmetec-HCT«.