Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Daktacortģ


Geneesmiddel: Daktacortģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1979


Werkzame stoffen

Miconazol en hydrocortison

Geneesmiddelgroep

Huidmiddelen, corticosteroÔd + antibioticum


Andere namen

Miconazol/Hydrocortison CrŤme (generiek)


Samenstelling

CrŤme, natte (= hydrofiel), tube 15 g: 20 mg miconazol-nitraat en 10 mg hydrocortison per gram

Zalf, vette (= lipofiel), tube 15 g: 20 mg miconazol-nitraat en 10 mg hydrocortison per gram


Fabrikant/Leverancier

Janssen-Cilag BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Huidinfecties (= dermatomycose), ten gevolge van diverse schimmels (= dermatofyten) en gisten (Candida) en met duidelijke ontstekingsverschijnselen

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Acne, gewone (= acne vulgaris)

Huidaandoeningen, als bijwerking van (andere) corticosteroÔden

Huidinfecties, door bacteriŽn, virussen, schimmels, gisten of parasieten

Huidaandoening (= dermatose), op jonge leeftijd (juveniele)

Huid, dunne (huidatrofie)

Huid, dunne huidvaatwanden

Huidzweren (= ulcereuze huidaandoeningen)

Ichthyosis (= hyperkeratose = visschubbenziekte)

Ogen: niet op de oogleden smeren

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor corticosteroÔden

Rosacea (= acne rosacea)

Wonden

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te weten wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over een mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn is werkzaam tegen schimmels, gisten en bacteriŽn (Gram-positieve), die gevoelig zijn voor miconazol.

Het corticosteroÔd (hydrocortison) remt de ontstekingsreactie.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bijwerkingen treden vooral op in het gezicht, op de behaarde huid en op de huid rond de geslachtsorganen (= genitaliŽn)

Bloedingsneiging

Dunner worden van de huid (= huidatrofie), dikwijls onomkeerbaar (= reversibel)

Huid, droge

Huid, geÔrriteerde, branderige

Huid, witte vlekken ten gevolge van pigmentverlies (= depigmentatie)

Huidaandoeningen, ernstiger worden (= exacerbatie) van andere huidaandoeningen (= dermatosen)

Huidinfecties, bijkomende (= secundaire) op de plaats van de aandoening; vooral bij afsluiten (= occlusie) van de huid en in huidplooien.

Huidontsteking, rond de mond (= periorale dermatitis)

Huidvlekken, blauwe en rode, ten gevolge van verwijding van bloedvaten (= teleangiŽctasieŽn)

Hyperkeratose (= visschubbenziekte = ichthyose)

Kinderen: hypercorticisme (toename van de bijnierschorsfunctie), bij langdurig gebruik van grote hoeveelheden; vooral bij afsluiting van de huid (door bijv. door een luier) bij zuigelingen en peuters)

Kinderen: onderdrukking van de afgifte van groeihormoon, bij langdurig gebruik van grote hoeveelheden; vooral bij afsluiting van de huid (door bijv. door een luier) bij zuigelingen en peuters)

Littekens, witte, onder de huid (= striae atrophicae)

Psoriasis, etterende (= psoriasis pustularis), wanneer reeds psoriasis aanwezig is

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen en na insmeren van grote lichaamsoppervlakken/i]. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De aangedane huid dagelijks goed wassen.

De crŤme of zalf 1-2 maal per dag dun aanbrengen op de aangedane huid en voorzichtig uitwrijven tot de zalf of crŤme geheel is opgenomen.

In principe niet meer dan 30-60 g crŤme of zalf per week gebruiken.

Aangedane huid op de voeten en vooral tussen de tenen kan tegelijkertijd worden behandeld met een antischimmelmiddel in poedervorm.

Dagelijks schone onderkleren en/of sokken aantrekken.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico dat de klachten niet verdwijnen of weer terugkeren. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot (soms) ernstige bijwerkingen en zelfs ziekenhuisopnamen. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wťl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Daktacortģ

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke gevolgen van overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Daktacortģ.

Bijsluiters