Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Eligardģ


Geneesmiddel: Eligardģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 31668-9
RVG 35313


Werkzame stof

Leuproreline

Geneesmiddelgroep

Hypothalamus-hormonen


Andere namen

Lucrinģ

Leuproreline Injecties (generiek)


Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof 7,5 mg, 22,5 mg en 45 mg; wegwerpspuit met solvens (als mengsysteem).


Fabrikant/leverancier

Astellas Pharma B.V.

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 113920//35313


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Endometriose , matige tot ernstige

Prostaatkanker (= prostaat-carcinoom), indien uitgezaaid (= gemetastaseerd) en hormoon-gevoelig

Puberteit, vervroegde (= pubertas praecox), indien oorzaak onbekend (= idiopathisch)

Als adjuvans bij Borstkanker bij vrouwen

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Hersentumoren, groeiende (= progressieve)

Kinderen met een ziekte of behandeling die de groei of de functie van de hypofyse en/of hypothalamus en/of geslachtsklieren (= hypofysaire-gonadale-as) beÔnvloedt

Meisjes ouder dan 12 jaar en jongens ouder dan 13 jaar met botrijping (= bot-maturatie)

Na orchidectomie (= chirurgische verwijdering van de zaad- en/of bijbal bij de man)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen (= nonapeptiden)

Tumoren, ongevoelig voor hormonen

Zwangerschap

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen hormonale anticonceptiva (= 'de pil') gebruiken.

Gedurende tenminste de eerste twee maanden van gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkomende (= anticonceptieve) maatregelen nemen (o.a. condooms, spiraaltje of zaaddodende pasta). Daarna is de kans op zwangerschap vanwege de werking van dit medicijn erg klein.

Bij zwangerschap direct stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn heeft een werking die vergelijkbaar is met het hypothalamus-hormoon gonadoreline (= LH-RH). Het stimuleert de hypofyse tot productie en afgifte van follikel stimulerend hormoon (= FSH) en luteïniserend hormoon (= LH). Hierdoor wordt bij de vrouw de eisprong (= ovulatie) en bij de man de ontwikkeling van de testes en de zaadproductie gestimuleerd.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Algemene bijwerkingen

Allergische reacties

Botweefsel, verlies van

Depressie

Duizeligheid

Hoofdpijn

Injectieplaats: o.a. irritatie, ontsteking, pijn, en bloeduitstorting (= hematoom)

Misselijkheid

Vochtophoping in de ledematen (= perifeer oedeem)

Speciaal bij kinderen

Acne

Gewichtsveranderingen

Haaruitval (= alopecia)

Huidsmeer, vergrote afscheiding (= seborroe)

Huiduitslag

Pijn in het algemeen

Vaginale bloedingen

Vagina-ontsteking (= vaginitis)

Vagina, vergrote afscheiding

Speciaal bij vrouwen

Doorbraakbloedingen, met name later tijdens de behandeling

Opvliegers en andere overgangsklachten (= climacterische klachten), enige weken na toediening

Onttrekkingsbloedingen, met name aan het begin van de behandeling

Sex, minder zin in (= verminderd libido)

Vagina, droge

Zweten

Speciaal bij mannen

Impotentie

Opvliegers

Sex, minder zin in (= verminderd libido)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal "bekende" bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Geslachtshormonen

Groeihormoon

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.


Vergoeding of zelf betalen

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zi nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat benzylalcohol als conserveermiddel.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Eligardģ.