Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Gammanormģ


Geneesmiddel: Gammanormģ

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 30505


Werkzame stoffen

Immunoglobulinen IgG, IgA en IgM (bereid uit normaal, menselijk bloedplasma)

Geneesmiddelgroep

Immunoglobulinen(= Ig = antistoffen = antilichamen)


Andere namen

Gammaquinģ

Gammagardģ

Flebogammaģ

Nanogamģ

Intratectģ

Gamunexģ

Kiovigģ

Hizentraģ


Samenstelling

Injectievloeistof; luerlock-wegwerpspuit 2 ml, flacon 1 ml, flacon 15 ml. Bereid uit normaal, menselijk plasma en bevat ten minste 90% IgG, geringe hoeveelheden IgA en IgM en sporen van andere plasma-eiwitten. De subklassensamenstelling van het IgG benadert die van normaal plasma. De injectievloeistof bevat ten minste 100 IE hepatitis-A antistof per ml. Gammaquin (injectievloeistof voor i.m. gebruik, 16%) bevat 160 g eiwit per liter. Het preparaat bevat glycine 0,3 mol/l .


Fabrikant/Leverancier

Octapharma Gmbh


Toepassingen (= indicaties) o.a.

ImmuundeficiŽntie (= verzakte afweer)

Hepatitis A , voorkůmen (= preventie) of verzachting (= mitigering)

Mazelen (= morbilli), voorkůmen (= preventie) of verzachting (= mitigering)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (de flacon bevat thiomersal als conserveermiddel)

PatiŽnten met selectieve IgA-deficiŽntie bij wie anti-IgA-antistoffen zijn aangetoond (om een anafylactische reactie uit de weg te gaan)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

De wegwerpspuiten kunnen voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

De flacons (bevatten thiomersal als conserveermiddel!) niet gebruiken bij zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 6 jaar.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift borstvoeding worden geven.

De flacons (bevatten thiomersal als conserveermiddel!) niet gebruiken bij zogende vrouwen en kinderen jonger dan 6 jaar.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht bereiken zo dezuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend na toediening geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien of dit medicijn invloed heeft op uw reactie- of concentratievermogen.


Werking

De antistoffen (= immunoglobulinen = Ig) in dit middel maken virussen en/of hun giftige producten (= toxinen) onschadelijk (= passieve immunisatie).

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Injectieplaats: gevoeligheid en pijn

Algemeen

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) op overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) op een allergische reactie op dit medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Vaccins met verzwakt, levend virus, zoals DKTP- en DTP-vaccin

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige in een spier (= intra-musculair = i.m.) toegediend.

Dit preparaat niet toedienen binnen i]4 weken nŠ toediening van een vaccin met verzwakt, levend virus, zoals DKTP-vaccin. Indien dat toch noodzakelijk is dit preparaat met immunoglobulinen na 3 maanden/i] nogmaals toedienen.

Na toediening van dit preparaat minstens 3 maanden wachten met het toedienen van een vaccin met verzwakte levende virrsussen (o.a. DKTP-vaccin).


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Gammanormģ.

Bijsluiters