Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Kalium Phosphoricum D6


Geneesmiddel: Kalium Phosphoricum D6

Zelfzorg-middel

Dit homeopatische middel is zonder recept verkrijgbaar (= NR-geneesmiddel).


Werkzame stof(fen)

Fosforzuur kalium

Geneesmiddelgroep

Homeopathische middelen


Andere namen

Geen


Samenstelling

Tabletten


Fabrikant/Leverancier

TIMM Health Care B.V.

Merk: Homeoropa B.V.


Indicatie(s)

Het is het voedingszout bij neurasthenie, slapeloosheid, uitputtingstoestanden van het lichaam en de geest, geheugenzwakte, pleinvrees, hartzwakte, spierzwakte en verlammingsgevoel.

Algemeen

Lees eerst de bijsluiter in de verpakking voordat u dit homeopathische medicijn gebruikt.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Er zijn voor zover bekend geen aandoeningen waarbij dit homepathische middel niet mag worden gebruikt.

Overgevoeligheid voor dit medicijn of voor ÚÚn of meer van de bestanddelen.

Algemeen

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Lees ook de bijsluiter van dit homeopathische middel.


Zwangerschap

Voor zover bekend kan dit homeopathische middel tijdens de zwangerschap zonder bezwaar in de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

Borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische middel tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar in de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter van dit homeopathische middel.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend in de gebruikelijke dosering geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over een eventuele invloed van dit homeopathische middel op uw reactie, concentratie- en gezichtsvermogen.


Werking

De werking van dit enkelvoudig homeopathische medicijn berust op het gelijkheidsprincipe (= similia-principe). Dit wil zeggen dat de grondstof in hogere doseringen bij de mens verschijnselen kan veroorzaken die overeenkomen met die van de aandoening die er -in zeer lage doseringen- mee wordt bestreden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter van dit homeopathische middel.


Wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn bij gebruik van de voorgeschreven dosering voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere middelen, voeding of dranken.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met middelen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter van dit homeopathische middel voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit middel met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruiksaanwijzing

Lees de bijsluiter voor informatie over de wijze van gebruik van dit middel.

Algemeen

NB Raadpleeg uw arts als na 14 dagen gebruik volgens voorschrift (zie boven) geen verbetering optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Vraag uw homeopathische arts, apotheker, drogist of homeopaat om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In gesloten verpakking is dit homeopathische middel 5 jaar houdbaar.

Dit medicijn bewaren bij maximaal 25oC.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Lees voor een correct gebruik altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vˇˇrdat u een medicijn gebruikt of als u tijdens het gebruik gaat twijfelen aan de werking.


Medicatiebegeleiding

Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

NB Raadpleeg uw arts als na 14 dagen gebruik volgens voorschrift (zie boven) geen verbetering optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vˇˇrdat u een medicijn gebruikt.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Informatie

Zie bijsluiter/etiket

Algemeen

U kunt zo nodig uw homeopathisch arts, apotheker of drogist om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen bij overdosering

De werking neemt volgens het homeopathische principe toe bij grotere verdunning.
Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een dubbele dosering geen bijwerkingen mogen worden verwacht.

Belangrijk

Neem contact op met uw (huis)arts of met een polykliniek als zich vergiftigingsverschijnselen voordoen die volgens u het gevolg zijn van overdosering met dit middel.
Hou in dat geval de verpakking of de bijsluiter bij de hand.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Kalium Phosphoricum D6.