Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Ethinylestradiol/Desogestrel (generiek)


Geneesmiddel: Ethinylestradiol/Desogestrel (generiek)

Recept-middel (deels)

De pil is alleen de eerste keer Ún bij wijziging van pil recept-plichtig (voor maximaal 90 dagen).
Daarna kan de pil ook zonder recept worden verkregen.


Werkzame stoffen

Ethinylestradiol (= oestrogeen hormoon) en desogestrel (= progestageen hormoon).

Geneesmiddelgroep

Orale anti-conceptiva ('de pil')


Andere namen

Mercilon« (sub 30 pil)

Marvelon« (sub 50 pil)

Ethinylestradiol/Desogestrel Tabletten
(sub 50 en sub 30)

Bryoronna« (sub 50 pil)

Bellvalyn« (sub 50 en sub 30 pil)

Strelicia« (sub 50 en sub 30 pil)


Samenstelling

De werkzame stoffen zijn desogestrel en ethinylestradiol. EÚn filmomhulde tablet bevat 20 microgram ethinylestradiol en 150 microgram desogestrel. (sub 30 pil)

De werkzame stoffen zijn desogestrel en ethinylestradiol. EÚn filmomhulde tablet bevat 30 microgram ethinylestradiol en 150 microgram desogestrel. (sub 50 pil)


Fabrikant/leverancier

Gedeon Richter Plc.
RVG 100508 (sub 50)
RVG 100532 (sub 30)
RVG 106570 (sub 30, twee fasen)
RVG 106569 (sub 50, twee fasen)

WeCare b.v.
RVG 104891 (sub 30)
RVG 104897 (sub 50)

Centrafarm BV
RVG 108939 (sub 30)
RVG 108940 (sub 50)

Stada Arzneimittel AG
RVG 18933 (sub 30)
RVG 108937 (sub 50)

Actavis Group PTC ehf
RVG 108168-9 (sub 50 en 30)
RVG 112378 (sub 50)
RVG 112377 (sub 30)

Famy Care Europe Ltd
RVG 108161(sub 30)
RVG 108164 (sub 50)

Mylan BV
RVG 108170-1 (sub 30 en 50)

Teva BV
RVG 112197 (sub 30)
RVG 112201 (sub 50)


Toepassingen (= indicaties)

Anticonceptie, bescherming tegen ongewenste zwangerschap door inname van tabletten via de mond (= orale anti-conceptie = OAC)

Algemeen

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de toepassing van dit middel.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloedstollingsproblemen waardoor zich bloedstolsels (= trombi of embolie) kunnen vormen in de slagaderen (= arteriŰle trombo-embolie) of aderen (= veneuze trombo-embolie).

Diep-veneuze trombose (= bloedstolsels in de dieper gelegen aderen)

Hartinfarct (= myocard-infarct)

Hersen-doorbloedingsstoornissen (= cerebrovasculair accident = CVA)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Long-embolie (= bloedstolsel dat van elders uit het lichaam in de longen terecht is gekomen)

Tumoren die gevoelig zijn voor hormonen, zoals borstkanker (= mamma-carcinoom) en baarmoederkanker (= endometrium-carcinoom)

Zwangerschap

Algemeen

Breng een vervangende arts of medisch specialist altijd op de hoogte van eventuele ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde middelen voorgeschreven krijgt.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer u dit middel (beter) niet kunt gebruiken.


Zwangerschap

De pil niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Voordat de pil mag worden gebruikt, moet zwangerschap uitgesloten worden.

Wanneer tijdens het gebruik van de pil zwangerschap ontstaat, moet het gebruik van de pil onmiddellijk worden gestaakt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van de pil geen borstvoeding geven of tijdens de periode van borstvoeding een ander voorbehoedmiddel (bijv. condooms) in plaats van de pil gebruiken.

Algemeen

Vertel behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist dat u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomen dat u middelen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Gebruik tijdens de zwangerschap alleen medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen na overleg met uw arts .

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van de pil tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De pil remt of voorkomt rijping van de eicel (= ovum) in de eileiders (= tubae). Hierdoor wordt geen rijpe eicel gevormd tijdens de eerste fase van menstruatiecyclus.

De pil remt of voorkomt de eisprong (= ovulatie). Hierdoor komt halverwege de menstruatiecyclus geen eicel vrij in de eileider.

De pil verandert het slijm van de baarmoederhals (= cervix uteri) zodanig dat zaadcellen (= spermatozo÷n) moeilijker in de baarmoeder (= uterus) en de eileiders terechtkomen. Dit verkleint de kans op bevruchting (= fertilisatie) van de eicel.

De pil verandert de samenstelling van de baarmoederwand. Hierdoor kan een bevruchte eicel zich moeilijk of niet innestelen (= nidatie) in de baarmoederwand (= endometrium).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van de pil.


Mogelijke bijwerkingen bij de aanvang van het pilgebruik (o.a.)

Ongeveer 10% van de pilgebruiksters heeft last van onderstaande bijwerkingen. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal binnen enkele maanden.

Borsten, gespannen en/of pijnlijk

Doorbraakbloedingen, met name bij sub-50 en sub-30 pillen

Hoofdpijn

Misselijkheid

Andere mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Acne

ArteriŰle trombose (= bloedstolselvorming in de aderen), vooral bij rokende vrouwen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), met name bij toenemende leeftijd en duur van het pilgebruik

Borstkanker (= mamma-carcinoom), lichte verhoging van de kans; dit risico neemt langzaam af na stoppen met de pil

Foliumzuur-tekort, na langdurig gebruik van de pil

Galstenen (= cholelithiasis)

Geelzucht door galstuwing, na langdurig gebruik van de pil

Glucose-tolerantie, verminderde

Eetlust, toename

Levergezwellen (hepatocellulair adenoom), goedaardige (= benigne); na langdurig gebruik van de pil

Lichaamsbeharing, toename (= hirsutisme)

Pigment-vlekken (= chloasma = melasma), vooral in het gezicht. De vlekken worden onder invloed van (zon)licht donkerder.

Veneuze trombose (= bloedstolselvorming in de aderen)

Vet haar

Vet-metabolisme (= lipiden-metabolisme), geringe veranderingen

Belangrijk

Wanneer tijdens het gebruik van de pil effecten die u niet kent of niet verwacht optreden, kan dat wijzen op een bijwerking, (= interactie), allergie, overgevoeligheid. of wisselwerking (= interactie) van dit middel met een ander middel.

Bijwerkingen van de pil verminderen of verdwijnen vaak na enkele maanden pilgebruik.

Gebruik van de pil verhoogt de kans op bepaalde hart- en vaatziekten ten gevolge van de vorming van bloedstolsels (= trombose of embolie) in de slagaderen (= arteriŰle trombose) en/of aderen (= veneuze trombose). Stoppen met roken vermindert de kans op trombose of embolie.

Gebruik van de pil verhoogt in geringe mate de kans op borstkanker (= mamma-carcinoom). Dit verhoogde risico is meestal ca. 10 jaar na stoppen met de pil verdwenen.

Na stoppen met de pil kan de vruchtbaarheid tijdelijk zijn verstoord. Deze verstoring is meestal goed te verhelpen.

Het is in principe altijd mogelijk dat u allergisch of overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat beslist ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan een ander middel voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke bijwerkingen van de pil.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Medicijnen die de enzymactiviteit van de lever stimuleren, zoals carbamazepine (= Carbymal«, Tegretol«), fenobarbital, fenyto´ne (= Diphanto´ne«, Epanutin«), primidon (= Mysoline«), rifampicine (= Rifadin«, Rimactan«), Sint-Janskruid, en sommige anti-schimmelmiddelen, zoals griseofulvine.

Belangrijk

Bij gelijktijdig gebruik van medicijnen die de betrouwbaarheid van de pil kunnen verminderen (zie rubriek 'Wisselwerkingen'), wordt aangeraden tijdelijk een barriŔre-middel (bijv. condoom) te gebruiken om ongewenste zwangerschap te voorkˇmen.

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunnen onnodige wisselwerkingen worden voorkˇmen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van de pil met medicijnen of andere stoffen.


Hoe gebruiken

Lees vˇˇr gebruik eerst goed de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Begin zo mogelijk de eerste dag van de natuurlijke menstruatie met de eerste tablet van de strip, de pil is dan direct veilig.

Wanneer later met de pil wordt begonnen, wordt aangeraden om de eerste maand van het pilgebruik gelijktijdig een ander voorbehoedmiddel, bijv. condooms, te gebruiken om de kans op ongewenste zwangerschap te verkleinen.

Algemeen

Lees voorafgaande aan het gebruik van de pil altijd eerst nauwkeurig de bijsluiter .

Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen als u de pil vergeten bent, de pil na inname heeft uitgebraakt of wanneer u last heeft van ernstige diarree . Deze informatie kunt u ook vinden in de bijsluiter in de verpakking.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg wanneer u problemen heeft met het pilgebruik of daar vragen over heeft.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur (beneden 25░C)

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Algemeen

Bewaar de pil altijd buiten bereik van kleine kinderen. Kleine kinderen denken vaak dat het snoepjes zijn.

De pil is in de originele stripverpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur. Bewaar de pil nooit in een warme en vochtige omgeving, zoals douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van de pil staat op de verpakking vermeld. Raadpleeg uw apotheker als u vragen heeft over de houdbaarheid van de pil.

Overtollige pillen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien, maar terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van de pil.


Correct gebruik

De betrouwbaarheid van de pil staat en valt met correct gebruik. Gebruik de pil daarom altijd zeer , d.w.z. nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Het vergeten van ÚÚn enkele pil kan al tot zwangerschap leiden! In de praktijk leidt verkeerd gebruik of vergeten van de pil regelmatig tot ongewenste zwangerschap (zie ook rubriek 'Medicatie-begeleiding').

Combineren van de pil met medicijnen?

Wanneer de pil zonder overleg met een arts wordt gecombineerd met recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen kan de betrouwbaarheid van de pil afnemen. Hierdoor wordt de kans op ongewenste zwangerschap aanzienlijk groter.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil recept-medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen wilt gebruiken.

Vragen over de pil?

Zie 'Pil-watch' van ConsuMed

Vraag zo nodig uw arts of apotheker om nadere uitleg als u vragen heeft over de pil.


Medicatiebegeleiding

Ga naar de pil-watch van ConsuMed


Vergoeding

De pil is alleen de eerste keer Ún bij wijziging van pil recept-plichtig (voor maximaal 90 dagen) en wordt
wel/niet vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van de pil.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over de pil vragen.


Bijzonderheden

Geen


Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering zijn misselijkheid en braken en -vooral bij jonge meisjes- lichte vaginale bloedingen.

Neem wanneer u overdosering vermoedt, contact op met uw arts. Houd de verpakking bij de hand of neem deze mee wanneer u naar een arts of ziekenhuis toe gaat.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over mogelijke verschijnselen en wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Ethinylestradiol/Desogestrel (generiek).