Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Paracetamol Injecties/Infusies


Geneesmiddel: Paracetamol Injecties/Infusies

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).


Werkzame stof

Paracetamol

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)


Andere namen

Apotel®


Samenstelling

Injecties: 1 gram paracetamol per 100 ml injectie-oplossing


Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikantan en leveranciers o.a.

Actavis Group hf.
RVG 103994

Fresenius Kabi Nederland B.V.
RVG 105747

B. Braun Melsungen AG
RVG 109193

Teva Nederland B.V.
RVG 108752


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Pijn na operatie (= post-operatieve pijn)

Algemeen

Zie ook de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit medicijn niet mag gebruiken.


Zwangerschap

De werkzame stof passeert de placenta en komt zo in de nog ongeboren vrucht terecht. Kortdurende gebruik tijdens de zwangerschap lijkt echter relatief veilig te zijn.

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk. Gebruik tijdens de periode van borstvoeding lijkt relatief veilig te zijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Paracetamol vermindert pijn (= analgetische werking) en onderdrukt koorts (= antipyretische werking). De werking van paracetamol is niet precies bekend. Mogelijk remt paracetamol de productie van prostaglandinen in het centrale zenuwstelsel.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloedbeeld-veranderingen

Huidreacties, allergische

Leverbeschadiging, na hoeveelheden van 6 gram of meer per keer of chronisch gebruik van 3-4 g per dag.

Nierontsteking (= nefritis), na langdurig gebruik

Overgevoeligheid voor dit middel of andere middelen die paracetamol als werkzame stof bevatten

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de bijsluiter in de verpakking voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol

Bloedstolling-remmende medicijnen (= orale anti-coagulantia = 'bloedverdunners' = 'trombose-middelen'

Zidovudine (= Retrovir AZT®)

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Dit medicijn wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige zelfzorg-medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit -medicijn.


Bespreek eventuele problemen na toediening van dit medicijn met uw arts of verpleegkundige.


Bespreek eventuele problemen na toediening van dit medicijn met uw arts of verpleegkundige.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke gevolgen van overdosering met dit medicijn.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Paracetamol Injecties/Infusies.