Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Faslodex«


Geneesmiddel: Faslodex«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2004


Werkzame stof

Fulvestrant

Geneesmiddelgroep

Anti-kankermiddelen:Anti-hormonen


Andere namen

Geen


Samenstelling

Injectie-oplossing (intramusculair = i.m.)): 250 mg fulvestrant per 5 ml (= 50 mg/ml)

Overige bestanddelen: benzylalcohol, benzylbezoaat, ethanol 96% en ricinusolie.


Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker (= mamma-carcinoom) bij vrouwen na de menopauze (= post-menopauzaal)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Borstvoeding

Lever-aandoeningen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor ÚÚn of meer van de bestanddelen (o.a. benzylalcohol en ricinusolie)

Zwangerschap

Informeer uw (huis)arts over eventuele:

- bloedingsstoornis
- bloedplaatjes-tekort (= trombocytopenie)
- botverlies (= osteoporose)
- gebruik van bloedverdunners (= anti-coagulantia)
- lever-aandoeningen
- nier-aandoeningen
- trombose

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap

Borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Veel medicijnen kunnen schadelijk zijn tijdens de zwangerschap. Informeer uw arts daarom altijd over eventuele zwangerschap of vertel hem/haar dat u van plan bent zwanger te worden.

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de baby. Gebruik daarom tijdens borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept of geef tijdens het gebruik van medicijnen geen borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Bestuur geen voertuigen of bedien geen machines als u zich moe voelt na de behandeling met dit middel.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.


Werking

Dit medicijn gaat de werking van natuurlijke oestrogenen tegen en remt op die manier de tumor-groei.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Zeer vaak (meer dan 10 op de 100 patiŰnten)

Opvliegers (= warmte-opwellingen)

Vaak (1-10 op 100 patiŰnten)

- hoofdpijn
- huiduitslag
- irritatie/pijn op plaats van injectie
- maagdarm-klachten, zoals misselijkheid, braken, diarree en verlies van eetlust
- moeheid
- rugpijn
- trombose
- urineweg-infectie
- zwakte

Soms (minder dan 1 op de 100 patiŰnten)

- allergische reacties, o.a. zwelling van de lippen
- vaginale afscheiding
- vaginale bloeding
- vaginale schimmels

Vermoeidheid

Vochtophoping (= oedeem)

Algemeen

Neem contact op met uw (huis)arts als u last heeft van bovengenoemde bijwerkingen of onverwachte effecten.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij toepassing volgens voorschrift geen wisselwerkingen met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Algemeen

Informeer uw (huis)arts over eventuele onverwachte verschijnselen, al of niet in combinatie met andere medicijnen.

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter verneitiging terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatiebegeleiding

Informeer uw (huis)arts over uw ervaringen en eventuele problemen na toediening van dit medicijn.


Medicatie-begeleiding

Informeer uw (huis)arts over uw ervaringen en eventuele problemen na toediening van dit medicijn.


Vergoeding

Dit medicijn wordt niet vergoed (augustus 2004).

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Faslodex«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Bevat benzylalcohol als conserveermiddel, benzylbezoaat, ethanol 96% en ricinusolie.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Faslodex«.

Bijsluiters