Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Zaleplon Capsules


Geneesmiddel: Zaleplon Capsules

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

Sonata«: 2003


Werkzame stof

Zaleplon

Geneesmiddelgroep

Benzodiazepinen


Andere namen

Sonata«


Samenstelling

Sonata«-capsules: 5 mg of 10 mg zaleplon per capsule

Dit middel bevat karmijnrood (= E132) als kleurstof.


Fabrikant/leverancier

Sonata«: Wyeth Laboratoria BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Slaapstoornissen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Ademhalingsproblemen, ernstige

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor ÚÚn of meer van de bestanddelen (o.a. karmijnrood = E132) of voor andere benzodiazepinen

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Slaap-apnoe (= korte perioden van niet iandemen tijdens de slaap)

Let op!

Dit middel niet combineren met alcohol.

Niet geven aan kinderen jonger dan 18 jaar.

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschapsperiode (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Werk, verkeer en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. slaperigheid 's ochtends, duizeligheid , dubbelzien en veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof in dit medicijn werkt op de hersenen (= centrale zenuwstelsel) en heeft een slaapbevorderende (= hypnotische) werking.
Daarnaast heeft het ook een angst-verminderende (= anxiolytische), kalmerende (= sedatieve) en spier-ontspannende werking (= spier-relaxerende) werking.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Abnormale ggedachten en gedrag

Bewegingsco÷rdinatie, verminderde

Depressie

xDuizeligheid

Dubbel zien en andere gezichtsproblemen

Geheugenproblemen

Geluid-overgevoeligheid (= hyper-acusis)

Eetlust, verminderde (= anorexie)

xLusteloosheid (= apathie)

Huidreacties

Maagdarmstoornissen, waaronder misselijkheid

Menstruatie, pijnlijke

Nachtmerries

Psychosen, waanvoorstellingen (= hallucinaties) en wanen

Reukproblemen

Rusteloosheid, irritatie, opwinding (= agitatie), ontremming, aggressiviteit, razernij

Slaperigheid 's ochtends en overdag, vooral aan het begin van de behandeling

Spierzwakte (= myasthenia)

Spraakproblemen

Sufheid

Tinteling in armen en/of benen (= paresthesie)

Verwarring

Wankelen/vallen

Zwak/ziek gevoel (= malaise)

Let op!

Na stoppen met het gebruik kunnen ontwenningsverschijnselen optreden, zoals stemmingswisselingen, angst en rusteloosheid.
Vraag uw (huis)arts in dat geval om advies.

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet ook niet uw arts te vertellen voor welke middelen u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol en andere centraal-werkende stoffen (o.a. drugs)

Anti-histaminica met sederende of slaapverwekkende bijwerking

Anti-epileptica, zoals arbamazepine (= Carbymal«, Tegretol«)en fenyto´ne (= Diphanto´ne«, Epanutin«)

Opio´den (= sterk werkende pijnstillers met een opium-achtige werking), zoals morfine

Psychofarmaca, zoals angstdempende (= anxiolytica) en kalmerende (= sedativa) middelen en anti-depressiva

Slaapmiddelen (= hypnotica), andere dan dit middel

Verdovingsmiddelen (= anaesthetica)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of drank.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke doseringen:
- 18-65 jaar: 1 capsule van 10 mg voor het slapen gaan
- ouder dan 65 jaar: 1 capsule van 5 mg voor het slapen gaan
- milde tot matige leverproblemen: 1 capsule van 5 mg voor het slapen gaan

Capsule(s) vlak vˇˇr het slapen gaan heel innemen met wat water (klein glas).

Gebruik dit middel bij voorkeur niet tijdens of rond een maaltijd. De werking kan dan worden vertraagd.

Als u binnen 4 uur na inname wakker wordt of opstaat bestaat er een kans op een lichte vorm van tijdelijk geheugenverlies.

Niet langer dan 4 weken gebruiken (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur (< 30oC.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik van dit medicijn is dan zinloos. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit mÚÚr dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Dit medicijn neemt de oorzaak van uw slaapstoornis niet weg. Het is slechts bedoeld als een tijdelijke oplossing.

Om afhankelijkheid van dit medicijn te voorkˇmen, het nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts gebruiken.
Gebruik niet meer als de werking u tegenvalt. Overleg in dat geval eerst met uw (huis)arts.

Om psychische (= verslaving) en lichamelijke afhankelijkheid (= gewenning = tolerantie) te voorkˇmen, mogen slaapmiddelen van dit type (= benzodiazepinen) maar enkele weken achter elkaar worden gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts.

Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken kunt u uw arts of apotheker om nadere uitleg vragen.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Sonata«

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Dit medicijn bevat karmijnrood (= E132) als kleurstof.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Verwardheid, slaperigheid, slaapzucht (= lethargie), bewustzijnsdaling, verminderde bewegingsco÷rdinatie, bloeddrukdaling (= hypotensie), ademhalingsdepressie, bewusteloosheid (= coma),

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Zaleplon Capsules.