Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Targretin« (EU)


Geneesmiddel: Targretin« (EU)

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

2003


Werkzame stof

Bexaroteen

Geneesmiddelgroep

Middelen bij kanker, restgroep


Andere namen

Geen


Samenstelling

Capsule: 75 mg bexaroteen


Fabrikant/Leverancier

Ligand Ltd.


Toepassingen (= indicaties) o.a.

T-cel-lymfoom van de huid (= CTCL), wanneer niet te behandelen met andere medicijnen

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Adolescenten (17-22 jaar)

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis), ook indien eerder gehad

Borstvoeding

Cholesterol-waarden (VDL- en totaat-cholesterol) in bloed, verhoogd (= hyper-cholesterolemie)

Infectie over gehele lichaam (= systemische infectie), regelmatig terugkerend

Leverfunctie-vermindering (= lever-insufficiŰntie)

Kinderen

Lipiden-waarden (triglyceriden) in bloed, verhoogd (= hyper-lipidemie)

Overgevoeligheid voor dit middel, or ÚÚn of meer van de bestanddelen of voor retino´den (vitamine A-derivaten)

Schildklierziekte (indien onbehandeld)

Vitamine-A-gehalte van bloed, verhoogd (= hyper-vitaminose A)

Zwangerschap of kans op zwangerschap

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap, vooral tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Mannen moeten tijdens en tot 1 maand na gebruik van dit medicijn tijdens de geslachtsgemeenschap een condoom gebruiken.

Vanaf 1 maand vˇˇr, tijdens en tot 1 maand na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkomen door gebruikmaking van effectieve geboorte-beperking (= anti-conceptie).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Van een belangrijk aantal geneesmiddelen tegen kanker ('chemokuur', 'hormoonkuur', 'anti-hormoonkuur') is bekend dat ze tijdens de zwangerschap schadelijk kunnen zijn. Van de meeste andere is dat niet precies bekend, maar wordt -vanwege hun invloed op de celdeling- schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet uitgesloten .

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof in dit medicijn verstoort de groei en deling van de tumorcellen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische reacties

Bloed-laboratoriumwaarden, diverse afwijkingen (o.a. verhoogd cholesterol, lipiden, lever-enzymen; verlaagd bloedeiwit

Botpijn

Braken

Buikpijn

Diarree

Doofheid

Droge lippen, mond, ogen

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gewichtstoename

Gewrichtspijn (= artralgie)

Gezichtsstoornissen

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Huid-reacties, o.a. acne, jeuk, huid-irritatie, rode vlekken, droge huid, zweren, schilfering

Huidgevoeligheid, verminderd

Infecties

Lymfeklieren, vergroot

Lymfoom, verslechtering

Maagdarm-klachten (o.a. misselijkheid)braken,

Misselijkheid

Nierfunctie-stoornis

Oog-irritatie

Pijn

Rillingen

Rode bloedcellen, verlaagd aantal (= anemie)

Schildklierhormoon-gehalten, verlaagd (= hyo-thyro´die)

Schildklier-afwijkingen

Slapeloosheid

Spierpijn (= myalgie)

Verstopping (= obstipatie)

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Winderigheid (= flatulentie)

Witte bloedcellen, verlaagd aantal (= neutropenie)

Zwaar gevoel

Zwelling (= oedeem), armen en benen

Zweten

Algemeen

Geneesmiddelen tegen kanker hebben vaak bijwerkingen, waaronder misselijkheid (= nausea), braken (= emesis), slikproblemen (= dysfagie), diarree, haaruitval (= alopecia), moeheid en onvruchtbaarheid (= infertiliteit) bij de man. De bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter van de verpakking.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een:
- bijwerking van dit medicijn
- wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
- overgevoeligheid voor dit medicijn
- allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Anti-biotica zoals erytromycine, trolenadomycine en rifampicine (= Rifadin«, Rimactan«)

Anti-schimmelmiddelen, zoals clotrimazol (= Canesten«), itraconazol (= Trisporal«) en ketoconazol (= Nizoral«)

Dexamethason (= Decadron«, Oradexon«)

Fenobarbital en fenyto´ne (= Diphanto´ne«, Epanutin«)

Gemfibrozil (= Lopid«)

Protease-remmers, zoals ritonavir (= Norvir«), etc.

Vitamine A en combinatie-middelen met vitamine A

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: 4-10 capsules per dag, bij voorkeur op hetzelfde tijdstip tijdens de maaltijd.

De capsules niet kauwen maar heel doorslikken met water (geen grapefruit of grapefruit-sap).

De capsules niet openen. De werkzame stof kan ogen, huid en slijmvliezen beschadigen.

Vermijd tijdens het gebruik blootstelling van de huid aan zonlicht of licht van zonnelampen.

Neem een vergeten dosis bij de volgende maaltijd. Sla de vergeten dosis echter over als u al toe bent aan de volgende dosis (geen dubbele dosis nemen!).

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .


Bewaren

Op een droge plaats in de originele verpakking bij kamertemperatuur (< 30oC).

Draai de dop van de flacon na gebruik goed dicht.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet mÚÚr medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Targretin«

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn.


Bijzonderheden

De capsules niet openen en niet kauwen. De werkzame stof kan ogen, huid en slijmvliezen beschadigen.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Targretin« (EU).

Bijsluiters