Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Valdecoxib Tabletten


Geneesmiddel: Valdecoxib Tabletten

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Bextra«: 2003


Werkzame stof

Valdecoxib

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)


Andere namen

Bextra«


Samenstelling

Bextra« tabletten: 10 mg of 20 mg valdecoxib per tablet


Fabrikant/Leverancier

Bextra«: Pharmacia BV


NB. Dit middel is uit de handel genomen.
NB. Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts.

Toepassingen (indicaties) o.a.

Degeneratieve gewrichtsaandoeningen (= artrose, gewrichtsslijtage)

Menstruatiepijn en -krampen zonder bekende oorzaak (= primaire dysmenorroe)

Reumato´de artritis (= RA, gewrichtsreuma), verlichting van pijn en zwellingen


NB. Dit middel kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiŰnten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

NB. Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Allergische reactie na eerder gebruik van dit middel of andere COX-2-remmers, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (= NSAID's) of sulfonamiden

Borstvoeding

Coronaire bypass-operatie, indien eerder ondergaan

Hartfalen (= verminderde hartwerking), ernstig

Leverfunctie-vermindering, ernstige

Maag- en/of darmontsteking (bijv. ziekte van Crohn of colitis ulcerosea)

Maag- en/of darmbloedingen

Maag- of darmzweren, actieve (= actief ulcus pepticum)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor ÚÚn of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Post-operatieve pijn na coronaire bypass-operatie

Zwangerschap, 3de trimester (langer dan 6 maanden)

Voorzichtig bij (raadpleeg uw arts!)o.a.

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ook indien u daar eerder last van heeft gehad

Hartfalen (= verminderde hartwerking), indien u daar eerder last van heeft gehad

Infecties die met antibiotica worden behandeld (dit middel kan de koortsverschijnselen onderdrukken)

Maag- of darmzweren (ulcus pepticum), indien u daar in het verleden last van heeft gehad)

Uitdroging (bijv. door langdurig overgeven en/of diarree)

Zwangerschap of plannen daartoe

Zwellingen door vochtophoping (= oedeem)

Algemeen

Breng behalve uw (huis)arts ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Raadpleeg uw (huis)arts als u huid en/of oogwit gelig worden. Dit kan op een bijwerking op de lever wijzen.

Raadpleeg uw (huis)arts als u aanhoudende buikpijn en/of zwarte ontlasting heeft. Dit kan op maag/darm-zweren of -bloedingen wijzen.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Vanwege de aard van de werking kunnen schadelijke effecten tijdens de zwangerschap of de bevalling niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Dit middel beslist niet gebruiken tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en zo de zuigeling bereiken.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel behalve uw eigen (huis)arts ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, vermoeidheid en/of slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor wordt pijn onderdrukt (= analgetische werking).

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische reactie, zoals huiduitslag, zwelling van gezicht, lippen of tong, piepende of moelijke ademhaling (stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik)

Bijholten (= sinussen), gezwollen

Bloedarmoede (= anemie)

Bloedbraken (stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik)

Bloed-drukverhoging (= hypertensie)

Droge mond

Duizeligheid

Geelzucht ((stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik)

Hoesten

Huid, blaarvorming en/of schilfering (stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik)

Huiduitslag

Jeuk (= pruritis)

Keelpijn

Maagdarm-bloeding, bijv. bloederige of zwarte ontlasting (stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik)

Maagpijn

Misselijkheid

Opgeblazen gevoel

Slaapproblemen

Slaperigheid

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Tandholte-ontsteking, pijnlijke (na trekken van tand of kies)

Urineweg-infecties

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer van dit middel dan door de dokter is voorgeschreven.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een:
- bijwerking van dit medicijn
- wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
- overgevoeligheid voor dit medicijn
- allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antipsychotica (= neuroleptica)

Bloeddrukverlagende medicijnen (= antihypertensiva), bepaalde (ACE-remmers)

Carbamazepine (Carbymal«, Tegretol«)

Ciclosporine (= Neoral«, Sandimmune«)

Fenyto´ne (= Diphanto´ne«, Epanutin«)

Fluconazol (= Diflucan«)

Hartritme-normaliserende middelen (= anti-aritmica)

Ketoconazol (= Nizoral«)

Lithium (Camcolit«, Litarex«, Priadel«)

Methotrexaat (= Emtrexate«, Ledertrexate«)

Omeprazol (= Losec«)

Plaspillen (= diuretica)

Rifampicine (= Rifadin«, Rimactan«)

Tacrolimus (= Protopic«, Prograft«)

Theofylline (= Euphyllin«, Theolair«)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie voorschrift op het etiket en in de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter in de verpakking.

Aanbevolen dosering voor volwassenen:
- artrose/reumato´de artritis: 10 mg per dag (maximaal 20 mg per dag)
- menstruatiepijn: naar behoefte tot 40 mg per dag (zo nodig 1e dag 80 mg)
NB. Dit middel in de laagst mogelijke dosering gebruiken en niet langer dan stikt noodzakelijk!

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Neem bij overdosering onmiddellijk contact op met (huis)arts, polikliniek of ziekenhuis

Sla een vergeten dosis over en ga daarna gewoon door met het voorgeschreven schema.
Neem nooit een dubbele dosis in.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven en niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verandert.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

NB. Dit middel kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiŰnten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

NB. Stop onmiddellijk met het gebruik van dit middel bij het optreden van een huidreactie en neem contact op met uw (huis)arts.

Algemeen

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle).

Vertel uw arts ook of u wÚl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn wordt volledig vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Bextra«

NB. Dit middel kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiŰnten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

NB. Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Dit middel kan ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiŰnten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Valdecoxib Tabletten.