Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Laif« 900


Geneesmiddel: Laif« 900

Zelfzorg-middel

Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar uitsluitend bij de apotheek.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 103963


Werkzame stof

Hypericum perforatum (Sint-Janskruid).

Geneesmiddelgroep

Kruiden, geneeskrachtige


Andere namen

Sint-Janskruid


Samenstelling

Tabletten: 900 mg droogextract van hypercum perforatum per tablet.


Fabrikant/Leverancier

Steigerwald


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Neerslachtigheid

Algemeen

Lees eerst de bijsluiter in de verpakking voordat u dit medicijn gebruikt.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid voor dit medicijn of voor ÚÚn of meer van de bestanddelen.

Kinderen jonger dan twaalf jaar.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter van dit middel.


Zwangerschap

Over het gebruik van Laif« 900 tabletten tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Laif« 900 tabletten behoort niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Over het gebruik van Laif« 900 tabletten tijdens borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Laif« 900 tabletten behoort niet te worden gebruikt tijdens borstvoeding.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter van dit kruiden middel.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend in de gebruikelijke dosering geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over een eventuele invloed van dit geneesmiddel op uw reactie, concentratie- en gezichtsvermogen.


Werking

Het is uit ervaring bekend dat sint Janskruid een neerslachtige stemming kan verbeteren. Het kan 4 tot 6 weken duren voordat een verbetering merkbaar wordt.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische huidreacties

Maag- darmklachten

Vermoeidheid

Onrust

Verhoogde gevoeligheid voor UV-straling (zonlicht)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter van dit kruiden middel.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Hormonale anticonceptiva

Medicijnen die in de lever worden afgebroken door enzymen die gevoelig zijn voor dit middel, zoals theophylline, digoxine (= Lanoxin«), fenprocoumon (= Marcoumar«), carbamazepine (= Carbymal«, Tegretol«), fenyto´ne (= Diphanto´ne«, Epanutin«), fenobarbital

Protease-remmers, niet-nucleoside-reverse-transcriptase-remmers, serotonine-reuptake-remmers (= SSRI's), nefazodon (= Dutonin«), trazodon (= Trazolan«), triptanen, ciclosporinen, middelen die lichtovergevoeligheid van de huid veroorzaken

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met middelen die u al gebruikt.


Gebruiksaanwijzing

Eenmaal daags 1 tablet. Het tablet kan het best ┤s morgens na het ontbijt met een glas water, in zijn geheel, dus zonder te kauwen worden ingenomen.
Het kan 4-6 weken duren alvorens en duidelijke verbetering van de symptonen optreedt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de wijze van gebruik van dit middel.

Algemeen

NB Raadpleeg uw arts als na 14 dagen gebruik volgens voorschrift (zie boven) geen verbetering optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Vraag uw arts, apotheker, drogist om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Dit medicijn bewaren bij maximaal 25oC.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de strips en op het doosje. U vindt de datum op het doosje na of onder de woorden Exp. (expiry date).

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.


Medicatietrouw

Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Lees voor een correct gebruik altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vˇˇrdat u een medicijn gebruikt of als u tijdens het gebruik gaat twijfelen aan de werking.


Medicatiebegeleiding

Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

NB Raadpleeg uw arts als na 14 dagen gebruik volgens voorschrift (zie boven) geen verbetering optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vˇˇrdat u een medicijn gebruikt.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Onder bepaalde omstandigheden kan de urine donkerder geel gekleurd zijn. Dit treedt op als gevolg van de natuurlijke kleurstof riboflavine (vitamine B2) van de filmomhulling en kan daarom geen kwaad.

Aangeraden wordt het gebruik van alcohol vlak voor of na inname van Laif« 900 tablet-ten te vermijden.


Mogelijke verschijnselen bij overdosering

Bij overdosering zullen de bijwerkingen toenemen. Neem contact op met de voorschrijvend arts.

Belangrijk

Neem contact op met uw (huis)arts of met een polykliniek als zich vergiftigingsverschijnselen voordoen die volgens u het gevolg zijn van overdosering met dit middel.
Hou in dat geval de verpakking of de bijsluiter bij de hand.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Laif« 900.

Bijsluiters