Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Medicinale Cannabis


Geneesmiddel: Medicinale Cannabis

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

Cannabis Flosģ: 2003


Werkzame stoffen

Cannabis Flosģ : dronabinol (= THC = tetrahydrocannabinol) en cannabidiol


Andere namen

Cannabis Flosģ


Samenstelling

Cannabis flosģ SIMM18 (kruising van Cannabis sativa L var. sativa en Cannabis sativa L var. indica): ca. 13% dronabinol en 0,7% cannabidiol.

Cannabis flosģ Bedrocan (kruising van Cannabis sativa L var. sativa en Cannabis sativa L var. indica): ca. 18% dronabinol en 0,8% cannabidiol.


Fabrikant/Leverancier

Cannabis Flosģ: Fagron Farmaceuticals BV
Hoogeveenenweg 210
2913 LV Nieuwerkerker aan de IJssel
tel: 0180-331133


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verlichting van de klachten (= palliatieve behandeling) bij diverse aandoeningen, zoals multipele sclerose (= MS), syndroom van Gilles de la Tourette en chronische pijn, misselijkheid en braken bij kanker of AIDS

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor ťťn of meer van de bestanddelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn beschikbaar een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof komt in de moedermelk terecht.

Tijden gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit middel op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werking van dit middel is niet precies bekend.

Algemeen

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Droge mond

Duizeligheid

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Ogen, branderig en rood

Psychische stoornissen

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen.
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de patiŽntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

(Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende mogelijke wisselwerkingen.)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkůmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

De dosering is verschillend per patiŽnt (zie etiket) en kan zo nodig op geleide van de klachten worden aangepast.

Thee: 1 gram cannabis poeder per liter water.
Gebruikelijke dosering: 1 x daags 's avonds ťťn glas of kopje (ca. 0,2 liter) thee.

Sigaretten: per sigaret 0,5 gram cannabis poeder gebruiken.
Gebruikelijke dosering: na iedere trek ca. 15 minuten wachten en eventueel herhalen.

Gedoofde sigaretten (dit gaat bij rijstevloeipapier vanzelf) bij hergebruik eerst van het puntje ontdoen (om inhalatie van schadelijke verbrandingsstoffen te vermijden).

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

Poeder: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Thee: na bereiding (1 gram per liter water) maximaal 5 dagen in de koelkast bewaren.

Sigaretten: gedoofde sigaretten bij hergebruik eerst van het puntje ontdoen (om inhalatie van schadelijke verbrandingsstoffen te voorkomen).

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŽntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit mťťr dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Neem niet meer dan voorgeschreven als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wťl of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt afhankelijk van de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar wel/gedeeltelijk/niet vergoed.

Cannabis flos variŽteit SIMM18: Ä 41,- per pot van 5 gram (september 2003)

Cannabis flos variŽteit Bedrocan: Ä 47,- per pot van 5 gram.

De apotheekprijs kan variŽren als uw apotheek een andere hoeveelheid dan 5 gram aflevert.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Cannabis Flosģ

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

(Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende de gevolgen van overdosering met dit middel).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Medicinale Cannabis.