Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Famosan Druppels A.Vogel


Geneesmiddel: Famosan Druppels A.Vogel

Zelfzorg-middel

Dit homeopatische middel is zonder recept verkrijgbaar (= NR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVH-nummer)

RVH 85359


Werkzame stof

Het is niet precies bekend welke stoffen verantwoordelijk zijn voor de werking van dit complex-homeopathische middel.

Geneesmiddelgroep

Homeopathische middelen


Andere namen

Geen


Samenstelling

A. Vogels Famosan druppels voor inname via de mond (= oraal) bevatten 4 ml Ambra grisea D4, 12,5 ml Cimicifuga racemosa D6, 5 ml Lachesis mutus D12, 5 ml Sanguinarea canadensis D12, 12,5 ml Sepia officinalis D6 en 5 ml Zincum metallicum D8

De oplossing bevat 55 % alcohol (v/v)

Per dosering: 0,47 gram alcohol; per dag: 1,41 gram alcohol.


De alcohol-inname bedraagt 0,212 gram per dosis van 10 druppels, dus 0,636 gram bij 3 x daags gebruik.


Fabrikant/Leverancier

Biohorma BV
J.P.Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
Tel. 0525-687200


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Overgangsklachten(zonder bloedverlies), zoals opvliegers, hoofdpijn en neerslachtigheid

Algemeen

Lees eerst de bijsluiter in de verpakking voordat u dit homeopathische medicijn gebruikt.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid voor dit middel of voor ÚÚn of meer van de bestanddelen

Algemeen

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Lees ook de bijsluiter van dit homeopathische middel.


Zwangerschap

Voor zover bekend kan dit homeopathische middel tijdens de zwangerschap zonder bezwaar in de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

Borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische middel tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar in de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter van dit homeopathische middel.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend in de gebruikelijke dosering geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over een eventuele invloed van dit homeopathische middel op uw reactie, concentratie- en gezichtsvermogen.


Werking

De middel heeft complex-homeopathische werking, die berust op het gelijkheidsprincipe (= similia-principe). Dit wil zeggen dat de grondstoffen in hogere doseringen bij de mens verschijnselen kunnen veroorzaken die overeenkomen met die van de aandoening die er -in zeer lage doseringen- mee wordt bestreden.

Aanbevolen wordt de druppels enige weken achtereen te gebruiken.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Geen

N.B. Het is mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter van dit homeopathische middel.


Wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn bij gebruik van de voorgeschreven dosering voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere middelen, voeding of dranken.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met middelen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter van dit homeopathische middel voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit middel met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruiksaanwijzing

Gebruikelijke dosering:
3 x daags 20 druppels een 1/2 uur voor de maaltijd innemen met wat water. Even in de mond houden en dan doorslikken.

Raadpleeg uw (huis)arts als de klachten na 2 weken niet minder zijn geworden.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de wijze van gebruik van dit middel.

Algemeen

NB Raadpleeg uw arts als na 14 dagen onafgebroken gebruik volgens voorschrift (zie boven) geen verbetering optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Vraag uw homeopathische arts, apotheker, drogist of homeopaat om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In gesloten verpakking is dit homeopathische middel 5 jaar houdbaar.

Dit medicijn bewaren bij maximaal 25oC.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Het gebruik van medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Lees voor een correct gebruik altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vˇˇrdat u een medicijn gebruikt of als u tijdens het gebruik gaat twijfelen aan de werking.


Medicatiebegeleiding

Het gebruik van meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

NB Raadpleeg uw arts als na 14 dagen gebruik volgens voorschrift (zie boven) geen verbetering optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vˇˇrdat u een medicijn gebruikt.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van A. Vogel's Farmosan druppels

Algemeen

U kunt zo nodig uw homeopathisch arts, apotheker, drogist of homeopaat om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Dit homeopathische medicijn bevat geen hulpstoffen.


Mogelijke verschijnselen bij overdosering

De werking neemt volgens het homeopathische principe toe bij grotere verdunning.
Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een dubbele dosering geen bijwerkingen mogen worden verwacht.

Belangrijk

Neem contact op met uw (huis)arts of met een polykliniek als zich vergiftigingsverschijnselen voordoen die volgens u het gevolg zijn van overdosering met dit middel.
Hou in dat geval de verpakking of de bijsluiter bij de hand.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Famosan Druppels A.Vogel .