Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Vardenafil Tabletten


Geneesmiddel: Vardenafil Tabletten

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductie-jaar

Levitra«: 2003


Werkzame stof

Vardenafil

Geneesmiddelgroep

Erectie-middelen


Andere namen

Levitra«


Samenstelling

Levitra« tabletten, omhulde: 5 mg, 10 mg of 20 mg vardenafil-hydrochloride-trihydraat


Fabrikant/Leverancier

Levitra«: Bayer BV


Toepassingen (= indicaties)

Erectiestoornis (= erectiele disfunctie)
Dit is wanneer een man aanhoudend geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden om naar tevredenheid geslachtsgemeenschap te hebben.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Beroerte

Lage bloeddruk (= hypotensie), indien niet goed onder controle

Hart-aanval

Hartziekten, ernstige

Kinderen tot 18 jaar

Leverziekten, ernstige

Medicijnen die organische nitraten bevatten, zoals isosorbide-5-mononitraten (Monocedocard en Promocard), isosorbidedinitraat (Cedocard«, Isosordil«) en nitroglycerine (Deponit«, Minitran«, Transiderm«, Trinipatch«) of stikstofmononitraat afgeven (o.a. amylnitriet)

Nier-dialyse

Oogziekte, degeneratieve (zoals retinitis pigmentosa)

Overgevoeligheid of allergie voor de werkzame stof in dit middel of voor een van de andere bestanddelen (mogelijke overgevoeligheidsverschijnselen zijn: huiduitslag, jeuk, gezwollen gezicht en/of lippen, kortademigheid)

Vrouwen

Voorzichtigheid geboden bij (bespreek dit ook met uw arts!)

Andere methoden of middelen voor de behandeling van erectiestoornis

Bloedingsstoornissen (o.a. hemofilie)

Hartproblemen (omdat seksuele activiteit een extra hartinspanning vraagt)

Maag-darm-zweren (ulcus pepticum)

Misvorming van de penis

Sikkelcelanemie (= afwijking van de rode bloedcellen), multipel myeloom (= beenmergkanker), leukemie (= bloedcelkanker) of andere aandoeningen die aanhoudende erecties (= priapisme) kunnen veroorzaken

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel is niet bedoeld voor vrouwen. Het middel lijkt geen effect te hebben op de vruchtbaarheid.

Borstvoeding

Dit middel is niet bedoeld voor vrouwen.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en het gezichtsvermogen be´nvloeden.
Als u daar last van heeft, rij dan niet en hanteer geen gereedschappen of machines.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn ontspant na seksuele stimulatie de bloedvaten in de zwellichamen van de penis. Hierdoor stroomt meer bloed in de penis, waardoor een betere erectie ontstaat.

De werking houdt na inname van een tablet ca. 4-5 uur aan.

Na gebruik van een zware en/of vette maaltijd kan de werking zijn vertraagd.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie) of -verlaging (= hypotensie)

Blozen in het gezicht

Duizeligheid

Erectie-stoornissen. o.a. spontane en/of pijnlijke erecties

Flauwvallen

Gezichtsvermogen, verstoord

Hoofdpijn

Lichtovergevoeligheid van de ogen voor zonlicht (= fotosensibiliteit)

Misselijkheid

Neusverstopping of loopneus

Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, jeuk, gezwollen gezicht en/of lippen, kortademigheid

Spierspanning, verhoogde pijn

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol kan de erectie-stoornis verergeren

Alfa-(receptor-)blokkers, zoals Cardura«, doxazocine tabletten, Ebrantil«, Minipress« enazosine tabletten

Andere medicijnen (vraag uw arts of apotheker welke middelen wÚl en welke nÝet mogen worden gecombineerd met dit middel)

Grapefruit-sap (= pompelmoes-sap)

Erytromycine (= Erytrocine, Eryc)

HIV-medicijnen zoals indinavir en ritonavir

Medicijnen die organische nitraten bevatten, zoals isosorbide-5-mononitraten (Monocedocard en Promocard), isosorbidedinitraat (Cedocard«, Isosordil«) en nitroglycerine (Deponit«, Minitran«, Transiderm«, Trinipatch«) of stikstofmononitraat afgeven (o.a. amylnitriet)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.


Gebruik

Zie gebruiksaanwijzing in de patiŰntenbijsluiter van de verpakking.

Dit middel werkt alleen na seksuele stimulatie. Dit betekent dat na inname een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen medicijn voor erectiestoornis zou gebruiken.

Gebruikelijke dosering: 1 tablet van 5 mg of 10 mg 25-60 minuten vˇˇr de seksuele activiteit. De werking houdt ca. 4-5 uur aan.
Zo nodig kan uw arts de dosis verhogen tot 10 mg of 20 mg.

Dit middel niet vaker dan 1 x per dag gebruiken. Dagelijks gebruik wordt sterk afgeraden.

Bij ouderen hoeft de dosering niet te worden aangepast.
Bij ouderen met nier- en leverfunctie-stoornissen is de aanbevolen dosis 10 mg, in te nemen vˇˇr de verwachte seksuele activiteit.

Dit middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Na gebruik van een zware en/of vette maaltijd kan de werking zijn vertraagd.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Ca. 50% van alle medicijnen wordt niet of verkeerd gebruikt. Gebruik dit medicijn daarom nauwkeurig volgens de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Lees de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn.


Medicatiebegeleiding

Dit middel werkt alleen na seksuele stimulatie. Dit betekent dat na inname een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen medicijn voor erectiestoornis zou gebruiken.

Wanneer u pijn op de borst krijgt tijdens of na een seksuele activiteit geen nitraten gebruiken, maar onmiddellijk medische hulp vragen.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit middel zo nodig met uw (huis)arts.

Algemeen

Lees de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de werking en het gebruik van dit middel.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Zie bijsluiter van Levitra«

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Dit middel bevat lactose en mag daarom niet worden gebruikt door mannen met galactose-intolerantie, Lapp lactose-tekort of gestoorde opname van glucose-galactose.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de patiŰntenbijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Vardenafil Tabletten.