Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Macrodex«


Geneesmiddel: Macrodex«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1999


Werkzame stof

Dextran '70'

Geneesmiddelgroep

Plasma-vervangingsmiddelen


Andere namen

Gentran '70'«

Rescueflow«


Samenstelling

Infusievloeistof, flacons 500 ml: 60 g dextran '70' per liter natriumchloride-oplossing (9 g NaCl /l)


Fabrikant/Leverancier

NPBI BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hypo-volemie (= te gering circulerend bloedvolume)

Tromboflebitis

Voorkˇmen (= preventie) van trombose (= bloedstolselvorming) na operaties (= post-operatief)

Verbrandingen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloedingsneiging, verhoogde (= hemorragische diathese), vooral wanneer tevens sprake is van een (te) gering aantal bloedplaatjes in het bloed (= trombocytopenie) of een stoornis in de fibrine-huishouding (hypo-fibrinogenemie)

Hartfalen

Hypervolemie (= te groot circulerend bloedvolume)

Nierfunctie, sterk verminderde (= ernstige nier-insufficiŰntie)

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van gebruik tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Vˇˇr toediening van dit middel tijdens de zwangerschap moet eerst preventief dextran '1' (= Promiten«) worden geven.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van gebruik van dit medicijn tijdens de borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter om te zien of dit medicijn invloed heeft op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn is een plasma-vervangingsmiddel dat het circulerend bloedvolume kan vergroten. Hierdoor kan o.a. shock worden voorkˇmen.

Dit middel vermindert de kans op de vorming van bloedstolsels (= anti-trombotische werking).

Het effect op de bloedcirculatie kan 24 uur aanhouden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloedingstijd-verlenging, bij gelijktijdige behandeling met bloedstolling-vertragende middelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen')

Bloedingen uit de haarvaten (= capillaire bloedingen), versterkt

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiŰntie), acute

Overgevoeligheidsreacties, zoals beklemming op de borst, bloeddrukdaling, huiduitslag, koude rillingen, shock

Overvulling van het circulatiesysteem

Pseudo-samenklontering (= pseudo-agglutinatie) van de rode bloedcellen (= erythrocyten)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid of een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Bloedgroep-test (daaom bloed afnemen vˇˇr toediening van dit middel)

Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantia, 'trombose-middelen', 'bloedverdunnners'), waaronder heparine

Kruisproef (daaom bloed afnemen vˇˇr toediening van dit middel)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Medicatietrouw

Niet van toepassing.


Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele vergoed of niet worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Macrodex«

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

De infusievloeistof bevat behalve dextran '70' ook natrium.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Macrodex«.