Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Urogliss-S


Geneesmiddel: Urogliss-S

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiedatum

1987


Werkzame stof

Chloorhexidine

Geneesmiddelgroep

Ontsmettingsmiddelen (= antiseptica/desinfectantia)


Andere namen

Geen


Samenstelling

Gel (0,05%) voor urethrale toepassing (= via de plasbuis) in wegwerpspuit van 6 ml voor vrouwen en kinderen en van 20 ml voor mannen: 0,5 mg chloorhexidine-digluconaat per gram (= 1 ml) oplossing


Fabrikant/Leverancier

Montavit GmbH


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ontsmetting van de plasbuis (= urether)

Algemeen

Lees zo nodig de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de periode van borstvoeding volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Sommige medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Vraag eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Lees eerst de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit middel doodt (= bactericide) bacterin en is ook werkzaam tegen bepaalde huidparasieten en schimmels.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische reacties

Huidirritatie, na herhaald gebruik

Na desinfectie bij blaas-catheterisatie: aandrang tot urineren, plaatselijke irritatie of pijnlijk gevoel en bloed in de urine (na hoge doseringen)

Algemeen

Bij uitwendig gebruik van medicijnen is de kans op bijwerkingen meestal kleiner . De kans daarop wordt echter groter wanneer grote lichaamsoppervlakken worden ingesmeerd en wanneer langdurig hoge doseringen worden toegepast.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties)

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere middelen.

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Dit middel wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige zelfzorg-medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.


Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen worden zonder recept niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Vraag zo nodig uw (huis)arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Urogliss-S

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Urogliss-S.

Bijsluiters