Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Sandimmune«


Geneesmiddel: Sandimmune«

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 09648


Werkzame stof

Ciclosporine

Geneesmiddelgroep

Immuno-suppressiva (= afweer-onderdrukkende middelen)

Chronische gewrichtspijn-middelen


Andere namen

Ciclosporine Capsules (generiek)

Neoral« (capsules/drank)


Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof, ampullen 1 ml of 5 ml: 50 mg ciclosporine per ml
Bevat tevens gepolyoxyethyleerde ricinusolie.


Fabrikant/Leverancier

Novartis Pharma BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Atopische dermatitis, ernstige

Immuno-suppressie om afstoting van getransplanteerde organen en weefsels te voorkˇmen

Nefrotisch syndroom, indien corticostero´den geen of onvoldoende effect hebben

Psoriasis, ernstige vormen

Reumato´de artritis (= RA), juveniele chronische artritis (= jeugdreuma) en psoriatrische artritis

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), bij psoriasis, reumato´de artritis en atopische dermatitis (= eczeem)

Infecties (bij psoriasis, reumato´de artritis en atopische dermatitis = eczeem)

Kwaadaardige (= maligne) vormen van kanker (bij psoriasis, reumato´de artritis en atopische dermatitis = eczeem)

Nierfunctie-stoornissen

Overgevoeligheid voor dit middel, voor ÚÚn of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Lees altijd de patiŰntenbijsluiter van een medicijn, vooral wanneer u van plan bent zwanger te worden of dat al bent of borstvoeding wilt geven of die al geeft.

Er zijn heel wat medicijnen die bij voorkeur niet of helemaal niet tijdens de zwangerschap mogen worden gebruikt. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel behalve aan uw huisarts ook altijd aan een vervangende arts of medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkˇmen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees de patiŰntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -met name na transplantatie van andere organen dan de nier- bewegingsstoornissen, verlaagd bewustzijn en blindheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

De werkzame stof (= ciclosporine = cyclosporine A) in dit medicijn is een krachtige onderdrukker van afstotingsreacties (= immuno-suppressieve werking).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis)

Allergische reacties (anafylactische), na toediening via de bloedbaan

Bevingen (= tremor)

Bloedbeeld-veranderingen (o.a. trombocytopenie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), vooral na transplantatie en bij psoriasis

Borstvorming bij mannen (= gynaecomastie)

Gevoelszenuwen, overgevoeligheid (= hyperesthesie)

Gevoelszenuwen, verminderde gevoeligheid (= paresthesie)

Gezicht, opgezwollen (= faciaal oedeem)

Glucose-tolerantie, verminderde; vooral na alvleesklier(= pancreas)-transplantatie

Haargroei (niet-seksuele), sterke toename (= hypertrichose)

Huid, branderig gevoel; vooral in het begin van de behandeling

Kaliumgehalte van bloed, verhoogd (= hyperkaliŰmie)

Leverfunctie-stoornissen

Maagdarm-stoornissen

Magnesiumgehalte van bloed, verlaagd (= hypomagnesiŰmie)

Menstruatie-stoornissen

Nierfunctie-stoornissen (= nefrotoxiciteit)

Spierschokken (convulsies)

Tandvlees-zwelling

Urinezuurgehalte van bloed, verhoogd (= hyperurikemie)

Vochtophopingen (= oedeem)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Carbamazepine (= Carbymal«, Tegretol«)

Colchicine

Diltiazem (= Diloc«, Surazem«, Tiadil«, Tildiem«)

Doxycycline (= Dagracycline«, Doxy Disp«, Dumoxin«, Neo-Dagracycline«, UnidoNeoral«, Vibra-S«, Vibramycine«)

Erytromycine (Eryc«, Erytrocine«)

Fenyto´ne (= Diphanto´ne«, Epanutin«)

Geneesmiddelen met als mogelijke bijwerking nierfunctie-stoornissen, zoals aminoglycosiden, NSAID-pijnstillers en amfoterocine B (= Fungizone«)

Geslachtshormonen

Immuno-suppressiva, andere dan dit middel (met uitzondering van corticostero´den)

Isoniazide (Rifinah«)

Kalium

Ketoconazol (= Nizoral«)

Lovastatine

Methylprednisolon (= Depo-Medrol«, Metypresol«, Solu-Medrol«), hoge doses

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (kaliumsparende)

Prednisolon (= Di-Adreson F«)

Rifampicine (= Rifadin«, Rimactan«)

Sulfadimidine

Trimethoprim (= Monotrim«, Wellcoprim«)

Voedingsmiddelen, kalium-houdende

Algemeen

Er is een kans dat u last krijgt van de wisselwerkingen (= interacties) van dit medicijn. Dat is echter niet per se het geval.

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkˇmen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

De infusies worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.


Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Sandimmune«

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.


Bijzonderheden

Bevat tevens gepolyoxyethyleerde ricinusolie.


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen (zie aldaar).

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Sandimmune«.

Bijsluiters