Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Palladon®


Geneesmiddel: Palladon®

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 22162-5
RVG 26549-50
RVG 29655
RVG 104833
RVG 104836-8


Werkzame stof

Hydromorfon

Geneesmiddelgroep

Hoofdgroep: pijnstillers (= analgetica)

Subgroep: opioïden


Andere namen

Geen


Samenstelling

Capsules IR: 1,3 mg of 2,6 mg per capsule

Capsules met gereguleerde afgifte ('SR'): 2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg of 24 mg hydromorfon per capsule

Oplossing voor injectie of infusie: 2 mg, 10 mg, 20 mg of 50 mg hydromorfon per ml.


Fabrikant/Leverancier

Mundipharma Pharamceuticals BV


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ernstige pijn bij kanker

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Ademhalingsdepressie, acute

Alcoholisme

Astma en chronisch obstructieve long-aandoeningen (COPD)

Bewusteloosheid (coma)

Blauwkleuring van de huid en slijmvliezen (= cyanose)

Convulsieve aandoeningen (= aandoeningen die met spierschokken gepaard gaan)

Darm-verlammingsverschijnselen (ileus)

Galkolieken en galweg-operaties

Hersendruk, verhoogde

Leverziekten, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.


Zwangerschap

Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, sufheid , slaperigheid en/of gezichtsstoornissen veroorzaken en bovendien een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Dit medicijn is een opiaat-agonist die de opiaat-receptoren in de hersenen stimuleert en een sterk pijnstillende (= analgetische) werking heeft.

Na inname van 1 capsule duurt de werking 8-12 uur.

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Braken

Droge mind

Duizeligheid

Duizeligheid bij (plotseling) opstaan

Eetlust, verminderde (anorexie)

Galkolieken

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Misselijkheid

Nachtmerries

Slaperigheid

Stemmingsveranderingen

Sufheid

Urine-ophouden/weinig plassen

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Zweten

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Alcohol

Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, o.a. narcosemiddelen (= anesthetica), antipsychotica, angst-dempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa) en slaapmiddelen (= hypnotica)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Standaard-dosering voor volwassenen:
- gewone capsules: zo nodig elke 4-6 uur 1,3-2,6 mg
- SR-capsules (met vertraagde afgifte): zo nodig 2 x daags 4 mg per keer

De dosis kan zo nodig worden verhoogd tot voldoende pijnstilling is verkregen.

De capsules heel innemen met een glas water.

Na inname van een capsule tenminste 12 uur wachten met de inname van een volgende capsule.

Bij slikproblemen de capsule openen en de inhoud op wat koud voedsel strooien.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Bij gebruik van opioïden volgens voorschrift is -ook bij langdurig gebruik- de kans op verslaving klein.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft.
Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w‚l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Bespreek problemen met het gebruik met de (huis)arts of apotheker.


Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of in niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Palladon®

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.


Bijzonderheden

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Let op dat bij het meenemen van dit medicijn naar het buitenland een zg Schengen verklaring nodig is. Vraag erna bij uw apotheek, of ga naar www.rijksoverheid.nl


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

- verminderde ademhaling
- verminderd geestelijk functioneren
- bewusteloosheid (coma)
- daling van de lichaamstemperatuur (hypothermie)
- afname hartfrekwentie (bradycardie)
- bloeddrukverlaging (hypotensie)
- circulatoire shock

Belangrijk

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Palladon®.

Bijsluiters