Uitgebreid
Zoek in alles
Of zoek in een categorie
Ziektebeelden Zelftesten
Medicijnen Nieuws
Bijsluiters Overig

Sanalgin« (zelfzorg)


Geneesmiddel: Sanalgin« (zelfzorg)

Zelfzorg-medicijn

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = OTC-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 01400


Werkzame stoffen

Paracetamol, propyfenazon en coffe´ne

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)


Andere namen

Daro Hoofdpijnpoeder«

Propyfenazon Comp. Tabletten

Saridon«


Samenstelling

Tabletten: 250 mg paracetamol, 250 mg propyfenazon en 46 mg coffe´ne per tablet


Fabrikant/Leverancier

Interlogim Pharma Service B.V.


Toepassingen (= indicaties) o.a.

Lichte tot matige pijn

Koorts

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorg-medicijn binnen enkele dagen niet of onvoldoende effect heeft.


Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor aan propyfenazon verwante verbindingen (= pyrazoline-derivaten)

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.


Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Paracetamol passeert de moederkoek (= placenta) en komt in de ongeboren vrucht terecht.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Paracetamol en coffe´ne gaan over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Lees altijd eerst de patiŰntenbijsluiter in de verpakking om te zien of u dit zelfzorg-medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben tijdens de zwangerschap.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap alleen medicijnen op doktersrecept .

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen via de moedermelk de zuigeling bereiken.
Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .

Vraag eerst advies aan uw (huis)arts of apotheker als van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen, homeopatische middelen of andere alternatieve middelen te (blijven) gebruiken.


Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiŰntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.


Werking

Paracetamol en propyfenazon verminderen pijn (= analgetische werking) en onderdrukken koorts (= antipyretische werking). De werking is niet precies bekend. Mogelijk remt paracetamol de productie van prostaglandinen in het centrale zenuwstelsel.

Coffe´ne stimuleert het centrale zenuwstelsel en heeft daardoor een opwekkend effect.

De pijnstillende en koortsverlagende werking begint na 15-30 min en duurt ca. 3-5 uur.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.


Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, koorts en netelroos

Rode bloedlichaampjes (= erythrocyten), afbraak bij een tekort aan het enzym glucose-6-fosfaat (G6PD)

Leverbeschadiging, na langdurig gebruik van 3-4 gram paracetamol per dag; ernstig leverbeschadiging na 6 gram paracetamol per dag en onomkeerbare (= irreversibele) afsterving van leverweefsel na meer dan 6 gram paracetamol per dag.

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op:
(1) een bijwerking van dit medicijn
(2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
(3) overgevoeligheid voor dit medicijn
(4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen. Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of geworden) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet niet uw (huis)arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van een eventuele overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Neem contact op met uw (huis)arts of apotheker wanneer u aanhoudend last van bijwerkingen denkt te hebben.

Lees ook de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.


Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Actieve kool (o.a. Norit«)

Alcohol, regelmatig (= chronisch) gebruik

Barbituraten

Cholestyramine (= Questran«)

Medicijnen die de lever-enzym-activiteit stimuleren

Zidovudine (= Retrovir AZT«)

Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit zelfzorg-medicijn met andere stoffen.


Gebruik

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering voorvolwassenen: 1 tablet per keer; maximaal 3 tabletten per dag.

De tabletten met ruim water innemen.

Algemeen

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom altijd nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.

Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.


Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar daarom zelfzorg-medicijnen altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste zelfzorg-medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige zelfzorg-medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven en niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-medicijnen - het beste terugbrengen naar de apotheek

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.


Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de arts of de patiŰntenbijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt. Gebruik daarom in principe niet minder medicijn dan is voorgeschreven of wordt aanbevolen in de patiŰntenbijsluiter.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom in principe niet meer medicijn dan is voorgeschreven of wordt aanbevolen in de patiŰntenbijsluiter.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijn niet met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot soms ernstige wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de medicijnen die u op recept in de apotheek heeft gekregen ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer dat niet het geval is, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om een advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van dit zelfzorg-medicijn met uw apotheker of drogist.


Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift op het etiket of in de patiŰntenbijsluiter.

Wijk niet af van het voorschrift op het etiket of van de aanbevolen dosering in de bijsluiter wanneer de werking u tegenvalt.
Overleg eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft of wanneer u last denkt te hebben van bijwerkingen of wisselwerkingen.


Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.


Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Sanalgin«

Algemeen

U kunt zo nodig uw (huis)arts, apotheker of drogist om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.


Bijzonderheden

Geen


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Bewustzijnsvermindering, bewusteloosheid (= coma), spierschokken (= convulsies), ademnood (apnoe), leverbeschadiging

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.


Kies een onderwerp uit bovenstaande lijst voor meer informatie over Sanalgin« (zelfzorg).

Bijsluiters